Nieuwjaarsreceptie vv Den Ham

DEN HAM - Op de nieuwjaarsreceptie van de v.v. Den Ham kwam als een rode draad in de toespraak van voorzitter Dennis Bosch de verbinding van de Hammer club met de samenleving aan de orde. Jaarlijks wordt op de nieuwjaarsreceptie een goed doel ondersteund met de opbrengst van het Rad van Fortuin gedraaid door de supportersvereniging. Dit jaar was dat de Stichting Voor Elkaar Twenterand.
Deze stichting biedt in de gemeente Twenterand diegenen die door (financiële) tegenslag rond de armoedegrens leven (minima, ZZP’ers, statushouders, AOW’ers, etc.) een laagdrempelige mogelijkheid tot sociaal contact, activiteiten, alsmede hulp in de eerste levensbehoeften.

Deze doelgroep loopt meestal niet met zijn problemen te koop. Armoede is helaas nog vaak een onbegrepen onderwerp en dit onbegrip leidt in vele gevallen tot een sociaal isolement. Door mensen in hun waarde te laten, een luisterend oor te bieden, te ondersteunen waar mogelijk, trajectbegeleiding te bieden naar de juiste instanties en interessante activiteiten te organiseren die weer wat zin geven aan het bestaan hopen wij dat mensen uiteindelijk weer zoveel mogelijk zelfstandig in de maatschappij kunnen staan.

Na afloop mocht de voorzitter van de stichting Johan Oordt uit handen van John Veneberg namens de supportersvereniging een cheque in ontvangst nemen van maar liefst € 1.510.- wat deze middag bij elkaar werd gebracht voor dit mooie doel.

Opnieuw een teken dat de Hammer club en haar supporters ook naast het veld het doel weten te vinden!


«   »