Vier thema's waar we tegenwoordig niet omheen kunnen

TWENTERAND - Maandag 14 oktober gaan vertegenwoordigers van verenigingen, zorginstellingen, het bedrijfsleven en het onderwijs in Twenterand samen aan de slag met het thema ‘bewegen is gezond’. Na een constructieve kick-off in Het Punt waarbij een betrokken groep mensen samen concrete ideeën heeft bedacht, worden deze nu verder uitgewerkt en opgepakt. Deze bijeenkomsten maken deel uit van een traject dat moet leiden tot een gedragen Sportakkoord voor de gemeente Twenterand. De basis hiervoor is het Nationaal Sportakkoord dat landelijk door de minister van Sport, de gemeenten en de sportbonden is gesloten. 

In dit sportakkoord staan naast bewegen ook doelen benoemd als:

  • bewuster worden van gezond eten
  • verenigingen vitaal houden
  • voorzieningen op peil houden of nieuwe ontwikkelen

De gemeente Twenterand ondersteunt bovenstaande doelen volledig. Wethouder Mark Paters: “We beseffen echter heel goed dat we dit alleen voor elkaar kunnen krijgen als we samenwerken. Belangrijk is om vooral ook gebruik te maken van wat er al is en daarop verder te bouwen. Wanneer we allemaal verder kijken dan het eigen belang weet ik zeker dat er iets heel moois gaat ontstaan.”
Het is de bedoeling dat in het lokale sportakkoord concrete activiteiten komen te staan, gekoppeld aan de verschillende doelen. Het traject om te komen tot het sportakkoord voor Twenterand wordt gecoördineerd door een speciaal hiervoor aangestelde sportformateur.

De eerste avond wordt gehouden bij voetbalvereniging Voorwaarts in Westerhaar. Daarna volgen nog drie avonden om aan de slag te gaan met de andere drie doelen. Deze avonden vinden plaats bij de Vroomshoopse Boys, voetbalvereniging vv Den Ham en de Stamper in Vriezenveen. “Mooi dat we op verschillende locaties terecht kunnen om samen aan een sportief Twenterand te werken, symbolisch voor de insteek van dit traject”, aldus een enthousiaste wethouder.

Meer informatie over het Nationaal Sportakkoord staat op: www.allesoversport.nl/sportakkoord


«   »