Volop energie en ambitie bij de Boys

VROOMSHOOP - De Vroomshoopse boys viert dit jaat het 75-jarige julileum en de club bruist van de energie en ambitie. Dat bleek in de algemene ledenvergadering die op 25 september werd gehouden. Voorzitter Edward Olthof refereerde aan de volop geslaagde jubileumviering. Penningmeester Chantal Nevenzel had de rekening en begroting in balans en kon zwarte cijfers presenteren. Ook de jeugdcommissie, de sponsorcommissie, de supportersvereniging en het stichtingsbestuur van de kantine kenden een financieel voorspoedig jaar. Voorzitter Olthof bepaalde zijn leden bij het accommodatiebeleid, waarbij de noodzaak van een extra trainingsveld zich steeds meer laat voelen.  De club groeit volop met momenteel zo’n 875 leden en de pakweg 40 teams hebben meer ruimte nodig. Het bestuur bekijkt nu samen met de technische commissie wat de mogelijkheden op de Bosrand zijn. Want regeren is vooruitzien en dat geldt dus ook voor de Boys.

Erelid Hans Nieboer wordt gefeliciteerd door voorzitter Edward Olthof

Foto Erwin Heuver

Harry Lantink, Tony Kleinjan en Jan Cees Kaas gaven een uitgebreide toelichting op de plannen voor nieuwbouw van het clubhuis. Er zijn de afgelopen tijd concrete stappen gemaakt en er resteren nog twee varianten. Er kan op de huidige locatie  of boven de huidige zittribune worden gebouwd. Een en ander hangt van het kostenplaatje en van de zelfwerkzaamheid en actiebereidheid van de leden af. Duidelijk is wel dat de uitvoering van deze plannen respectievelijk 750 duizend en 1 miljoen euro gaan kosten. In een later stadium zijn de leden aan zet om de uiteindelijke locatiekeuze te maken. De heldere presentatie van de plannen door deze onderzoekscommissie vond een warm onthaal bij de leden. De mogelijkheid tot privatisering van het voetbalgedeelte van het sportcomplex De Bosrand worden nader bekeken, evenals de optie om het aantal kleedkamers uit te breiden. De gemeente Twenterand is daarbij een gesprekspartner, zo maakte de onderzoekscommissie duidelijk. Dat de gemeente in principe haar medewerking wil verlenen aan privatisering is bekend. 

Hans Nieboer nam na 20 jaar afscheid als bestuurslid PR, maar blijft wel redactionele werkzaamheden voor de Boys verrichten. Het bestuur en de leden lieten dit afscheid niet onopgemerkt voorbij gaan. Hans Nieboer werd benoemd  tot erelid van Vroomshoopse Boys en kreeg een oorkonde en bloemen.  


«   »