Frederik Jaspers Faijer de gedroomde voorzitter van voetbalclub DETO

VRIEZENVEEN - De huidige voorzitter Jaspers Faijer van de basketbalvereniging Peatminers te Vriezenveen is de belangrijkste kandidaat om roerganger te worden bij de voetbalclub DETO. De gedroomde opvolger van de huidige voorzitter Goosselink, die afgelopen jaar al aankondigde te zullen stoppen, hoeft alleen maar ja te zeggen.

Jaspers Faijer en Goosselink kennen elkaar goed en sleutelen momenteel eendrachtig aan een Plan voor de Toekomst van DETO. De eerste als voorzitter van de club, de tweede als voorzitter van de werkgroep die zich bezighoudt met vernieuwingsvisie, die over een half jaar leiden tot een nieuwe organisatiestructuur bij de vereniging.

Het gaat dan over functies, ambities, vrijwilligersbeleid, professionalisering, statuten en voorzieningen, waarin begrepen de accommodatie. De bedoeling is het Plan voor de Toekomst  in maart tijdens de algemene ledenvergadering te presenteren en het in april al van kracht te laten worden. In die vergadering treedt Goosselink af en kan Jaspers Faijer als hij wil de voorzittershamer ter hand nemen.


«   »