Schaderegeling huizenbezitters gaat op de schop

ZWOLLE - De coalitiepartijen in de Provinciale Staten van Overijssel dienen morgen een wijziging in op de schaderegeling die gedeputeerde Bert Boerman enkele weken geleden presenteerde. Het was vanaf het begin duidelijk dat deze regeling door zowel de gedupeerden, maar ook door de politiek, zowel provinciaal als lokaal, als te mager werd beoordeeld. Er is nu sprake van een forse wijziging die zeker ook financieel gevolgen zal hebben. In het nieuwe voorstel worden namelijk ook de bezitters van huizen, waarvan volgens het onderzoeksrapport geen relatie kon worden vastgesteld met de werkzaamheden aan het kanaal, maar waarbij dit ook niet kon worden uitgesloten, tot een maximum bedrag van 200.000 euro gecompenseerd. Uit het rapport bleek overigens dat dit voor het merendeel van de ruim 350 huizen van toepassing is, dus dan spreek je echt over forse bedragen. 

Of de open brief van alle lokale partijen in Twenterand hier nog een rol in heeft gespeeld is onbekend, maar het is natuurlijk goed dat de politieke partijen hun verantwoordelijkheid hebben genomen. Gedeputeerde Boerman moet zich nu echter wel afvragen, waarom hij het zover heeft laten komen. Dat hij zo fors terug gefloten gaat worden door de Staten, is namelijk niet iets om trots op te zijn en hij heeft nog niet zo heel veel onderwerpen, waar hij met een goed gevoel op terug kan kijken en er loopt nog een dossier, waar het laatste woord nog lang niet over gesproken is, Keolis en de bussen uit China. 

Helaas hebben de afgelopen weken nog diepere wonden geslagen bij de gedupeerden met name fysiek en dit had voorkomen kunnen en misschien wel moeten worden, door de Staten eerder te betrekken bij de vaststelling van de oorspronkelijke schaderegeling. Of deze wijziging in de schaderegeling nog politieke consequenties gaat krijgen, dat heeft hij overigens voor een deel zelf in de hand en dat zal morgen dus wel blijken.

De eerste reacties van de gedupeerde huizenbezitters zijn echter wel een heel stuk positiever dan een paar weken geleden, maar dat de betrokkenen eerst wachten wat de dag van morgen hen gaat brengen, lijkt logisch gezien de voorgeschiedenis. 


«