Poging 'dorpsraden' lijkt kansloos

TWENTERAND - De gezamenlijke dorpsraden en algemeen belangen geven de moed niet op en hebben afgelopen dinsdag het college en de gemeenteraad een uitgewerkt voorstel doen toekomen om alsnog af te stappen van het voornemen een nieuw zwembad te bouwen. Zij geven aan dat de renovatie en de uitbreiding van het huidige zwembad de Stamper kan voor een bedrag van 4.7 miljoen euro excl. btw en dat hierbij ook wordt uitgegaan van een drie baden concept. Dat is in geld uitgedrukt overigens een wezenlijk verschil met de 10.1 miljoen euro excl. btw die in het voorliggende collegevoorstel wordt genoemd voor de bouw van een nieuw zwembad,

Chris Walraven, werd vlak voor de uitzending van het programma Politieke stem op Delta FM telefonisch op de hoogte gebracht van deze plannen, maar de tijd ontbrak om de stukken, die op dat moment ook per mail aan hem waren toegezonden, door te nemen. Op zijn vraag aan wethouder Paters tijdens de uitzending of er met deze plannen nog rekening gehouden gaat worden, was de wethouder heel duidelijk. Nee dus, het besluit om De Stamper niet te renoveren was al veel eerder genomen en wat het college betreft een gepasseerd station. Ook speelt mee dat de levensduur van een nieuw bad minimaal 40 jaar is en van een te renoveren bad wordt de levensduur ingeschat op maximaal 25 jaar. Of de politieke partijen er nog wat mee gaan doen, lijkt ook niet direct voor de hand te liggen, het komt te laat, iedereen is ondertussen moe van 15 jaar praten over een zwembad, men wil gewoon nu een besluit nemen.

Mogelijk dat alleen het CDA  dinsdag 30 juni tegen het collegevoorstel gaat stemmen, maar de andere partijen doen nog wel pogingen om er een unaniem besluit van te maken en het CDA te bewegen, desnoods met een stemverklaring, toch vóór te laten stemmen, zodat dit besluit zelfs unaniem kan worden genomen. De locatie is niet echt het probleem en kennelijk ook de kosten niet, dus het gaat om de voorgestelde dekking. Wie weet kan men elkaar de komende dagen toch nog ergens in het midden (leuke woordspeling toch?) vinden. Zeker is dat er wel meer stemverklaringen zullen worden afgegeven en er zullen ook nog amendementen worden ingediend, maar de uitkomst staat vast, dit zwembad gaat er komen en de nieuwe plannen van de dorpsraden brengen hier geen verandering meer in. Althans zoals de zaken er nu bijstaan, want het blijft tenslotte politiek. 

Hieronder de stukken die presentator Walraven op 25 juni om 17.47 uur op de valreep nog kreeg toegestuurd.

Brief aan het college en de gemeenteraad
Begeleidend schrijven
Kostenraming renovatie en uitbreiding De Stamper

«   »