Ook de Statenleden zijn beslist niet onverdeeld positief

ZWOLLE - Dat de gedupeerden niet tevreden waren over de invulling van de helpende hand van de provincie was vooraf wel duidelijk, maar gisteren waren ook de Statenleden niet onverdeeld heel erg positief over de inhoud van de geboden hulp. De commissie vergadering begon met een aantal emotionele betogen van getroffen huizenbezitters langs het kanaal, die werkelijk schreeuwden om hulp en dat was echt andere hulp dan de hulp die tot nog toe is aangeboden door de provincie. 

Ook  Leonie Schoonewille en Jan de Haan, bestuursleden van de stichting Kant nog Wal, lieten van zich horen en zien de huidige voorstellen slechts als een begin. Met name Leonie Schoonewille ging tevens in op haar persoonlijke situatie en het was indrukwekkend hoe zij dit onder woorden bracht en de boodschap kwam beslist over, dat was te merken. De conclusie uit het eind mei gepresenteerde onderzoeksrapport dat het merendeel van de schade aan de huizen niet is veroorzaakt door werkzaamheden in en rond het kanaal, is keihard binnengekomen bij de omwonenden langs het kanaal. Dat was overigens al duidelijk geworden door een groot aantal eerder gestelde schriftelijke gestelde vragen die door de provincie overigens ook al beantwoord zijn.

Gedeputeerde Boerman is met een schaderegeling gekomen en Overijssel wil er 25 miljoen euro voor uittrekken. De provincie wil schade die wel aantoonbaar veroorzaakt is door de werkzaamheden volledig vergoeden. Bewoners van andere beschadigde woningen kunnen een renteloze lening tot 200.000 euro krijgen om hun huis te herstellen. Wat is nu feitelijk de betekenis van het ingenomen standpunt van de provincie dat schade door de werkzaamheden aan het kanaal niet volledig zijn uit te sluiten en dat schade die aantoonbaar veroorzaakt zijn door deze werkzaamheden door de provincie wel zal worden vergoed?

Er ontstond daarna een fors en langdurig debat over de aangeboden schaderegeling, waarbij met name de plannen voor een renteloze lening het moesten ontgelden. Het zou te weinig perspectief bieden bracht D66 naar voren. Ook werd er door de CU aangedrongen op een second opinion en dat voorstel kreeg steun van het CDA.

De PVV voelde hier overigens niets voor. "Doe niet zo moeilijk en betaal het volledige schadebedrag. Zorg dat die mensen weer veilig kunnen wonen." Geen leningen dus voor deze mensen maar de provincie moet meer geld beschikbaar stellen en de schade betalen, was de strekking van het betoog van Erik Veltmeijer. Jan Jonker (SGP) gaf aan het schadevoorstel van de provincie een beginpunt te vinden, maar ook hij was het niet eens met de plannen over leningen, dat was geen goede ontwikkeling en hij voorzag langdurige juridische gevechten tussen de gedupeerden en de juristen van de provincie, terwijl eerder aangegeven werd dat er van Groningse toestanden in dit drama geen sprake zou zijn. Het derde Statenlid woonachtig in Twenterand, was namens het CDA geen woordvoerder in het debat, vandaar dat hier de naam van Jerry Blekkenhorst ontbreekt.

Gedeputeerde Bert Boerman, verdedigde zich door aan te geven dat er een legitieme reden moet zijn als je als overheid geld overmaakt naar inwoners, je kunt ze moeilijk zo maar geld geven. Dat klonk heel wat anders dan zijn eerdere ferme uitspraken dat, hoe dan ook, links of rechtsom, de provincie de gedupeerden zou helpen. Boerman nam zelfs de woorden 'ruimhartig en barmhartig' over dit voorstel in de mond en van een second opinion wilde hij niets weten. Wel was hij bereid zogenaamd aanvullend perceelonderzoek te doen, voor de gevallen waar de schade aanzienlijk is.  

Volgende week woensdag, 1 juli, wordt er gestemd over het voorstel, maar voordat het zover is, zullen er zeker een aantal wijzigingsvoorstellen worden behandeld, want ook de Statenleden zijn, net zoals de gedupeerden, zeker niet onverdeeld positief over de voorstellen van gedeputeerde Bert Boerman.


«   »