Weer stoom en komend water rond de jaarrekening

TWENTERAND - Er is weer gedoe rond het vaststellen van een jaarrekening van de gemeente Twenterand. De procedure is echter vrij simpel en iedere jaar gelijk, je zou mogen verwachten dat men ondertussen wel weet hoe dit aangepakt moet worden. Ook is de gemeente een aantal jaren geleden van accountant gewisseld, mede omdat de toenmalige accountant  ook een aandeel had in deze vertragingen. De gemeenteraad moet de jaarrekening 2019 vaststellen voor 15 juli 2020, want dat is de door de provincie gestelde deadline waarop deze vastgestelde jaarrekening bij de provincie moet zijn ingeleverd, voorzien van een getekende accountantsverklaring. 

Deze accountantsverklaring ontbreekt nog bij de stukken die tot nog toe openbaar zijn gemaakt en ook de auditcommissie, een werkgroep vanuit de gemeenteraad, moet over de jaarstukken nog in gesprek met de afdeling financiën en de accountant. Het is niet onmogelijk om een jaarrekening vast te stellen zonder accountantsverklaring, maar dat geeft wel heel veel extra gedoe. De provincie heeft daar grote problemen mee en een verscherpt toezicht behoort dan tot de mogelijkheden en dat wil, door ervaringen rijker, de gemeente Twenterand ten alle tijden voorkomen. 

De behandeling van de jaarrekening staat nu nog gepland voor de raadsvergadering van 30 juni 2020, maar er zijn geluiden dat er een extra raadsvergadering, specifiek voor dit onderwerp, wordt gepland in de vakantieperiode en wel op 9 juli 2020. Dan gaat men er van uit dat de accountantsverklaring er is, de auditcommissie de gesprekken heeft gevoerd en het verslag hierover heeft opgesteld en dat de raad voldoende tijd heeft gekregen om naar aanleiding van dit verslag een standpunt in te kunnen nemen. Bovendien staan er voor de raadsvergadering van 30 juni met het zwembad en Soweco al een aantal andere zware onderwerpen op de agenda. Kennelijk gaat men er dan ook vanuit dat er 9 juli minimaal 13 raadsleden aanwezig zullen zijn, want anders kan er rechtsgeldig nog geen geen besluit worden genomen en komt de provincie ongetwijfeld in actie. 

Het is dus allemaal weer kort dag en er zijn bij de verschillende partijen zeker een aantal vragen over deze jaarrekening. Het is helaas niet de eerste keer dat het vaststellen van een jaarrekening onder tijdsdruk niet die aandacht kan krijgen die dit belangrijke onderwerp zeker verdient. Wat zijn de verschillen ten opzichte van de begroting en waardoor zijn deze afwijkingen ontstaan? Niet onbelangrijk ook voor de debatten over de begroting van 2021 en de kadernota 2021 die direct na het zomerreces plaatsvinden.  Het vaststellen van een jaarrekening mag geen hamerstuk zijn of een onderwerp dat je er even snel doorheen moet jassen omdat er een deadline gehaald moet worden. Het gaat tenslotte voor Twenterand om bedragen van circa 90 miljoen euro, daar moet je dus wel even de tijd voor nemen.