FNV roept Twenterand op Almelo te volgen

TWENTERAND - Er is een zakelijke verhouding tussen Twenterand en Almelo, want je kunt niet zeggen dat de relatie tussen deze twee gemeenten veel verder gaat dan het feit dat men op onderdelen wel met elkaar moet samenwerken. Dat hoeft overigens een werkbare samenwerking beslist niet in de weg te staan, sterker nog het houdt de gemeenten scherp en dat is in het belang van beide gemeenten.

De gemeenteraad van Almelo heeft afgelopen dinsdagavond 16 juni weliswaar ingestemd met de ontmanteling van de gemeenschappelijke regeling tussen zes gemeenten betrokken bij Soweco, maar heeft daarbij tevens heel specifieke voorwaarden gesteld. De belangrijkste voorwaarde is dat voor de betrokken kwetsbare groep medewerkers van Soweco eerst volledig duidelijk moet zijn hoe hun toekomst er uit gaat zien, voordat de stekker uit de bestaande regeling kan worden getrokken. Dat kan dus ook inhouden dat dit nog niet gaat plaatsvinden op 1 januari 2021, de datum die het bestuur van Soweco (zes wethouders) tot nog toe altijd voor ogen had. Wethouder Arjen Maathuis van Almelo, heeft al aangegeven te kunnen leven met deze aanpassingen, maar hij moet hiervoor binnen het bestuur van Soweco nog wel de handen op elkaar zien te krijgen. Hij is dan wel de voorzitter van dit bestuur, maar of Rijssen-Holten en Hellendoorn hierop zitten te wachten is nog maar zeer de vraag. 

Ook in Twenterand stond Soweco op de agenda van een raadsvergadering voor 16 juni, teneinde een definitief besluit te nemen over de opheffing per 1 januari 2021 van deze regeling rond Soweco. Door tijdgebrek is deze raadsvergadering echter verplaatst naar 30 juni a.s. en het besluit van Almelo kan nu meegenomen worden in de besluitvorming. De kans dat de gemeenteraad van Twenterand het voorbeeld van Almelo gaat volgen is zeker aanwezig, maar het is ook beslist niet uitgesloten dat deze gemeenteraad nog een stapje verder wil gaan en er lagen hiervoor al ondertekende moties en/of amendementen klaar om ingediend te worden. 

De FNV roept, bij monde van Peter Wiechmann FNV-teamleider Sociale Werkvoorziening, met name de gemeenten Twenterand, Tubbergen en Wierden op om het voorbeeld van Almelo te volgen. Dat doet deze werknemersorganisatie echter niet van harte, maar men is kennelijk tot de conclusie gekomen dat dit voor nu het hoogst haalbare resultaat is. De FNV wil graag betrokken zijn en blijven bij de opzet van de nieuwe organisatie die de sociale werkvoorziening en Participatiewet in de vier gemeenten gaat uitvoeren. Landelijk blijft de FNV zich echter verzetten tegen de ontmanteling van SW-bedrijven, maar dat lijkt voor het SW bedrijf Soweco een gepasseerd station.

De kans dat dit echter al op 1 januari 2021 gaat plaatsvinden is door het besluit van Almelo een stuk kleiner geworden. 30 juni is de gemeenteraad van Twenterand aan zet en duidelijk is inmiddels dat zij ook nog andere pijlen op hun boog hebben, dan braaf achter Almelo aan te lopen. Dat laatste ligt overigens ook niet zo in de aard van de Twenterander.


«   »