Debat op locatie in en over Vriezenveen

VRIEZENVEEN - Dat het debat op locatie over onderwerpen die in Vriezenveen spelen niet door kon gaan door het coronavirus was al bekend. Dit debat had zonder de uitbraak van COVID-19, overigens donderdagavond 18 juni plaatsgevonden. Of dit debat op locatie, waarvoor eerder de voorbereidingen al opgestart waren, overigens wel door kan gaan ergens in november van dit jaar is om meerdere redenen nog maar de vraag en is mede afhankelijk van de ontwikkelingen rond het virus.

De gemeenteraad van Twenterand heeft de opdracht voor het organiseren van vier debatten op locatie verstrekt aan de lokale omroep en de Delta Media Groep heeft vervolgens met mede weten van de gemeenteraad de volledige organisatie, zowel technisch als redactioneel, uitbesteed. Op dit moment is nog niet helemaal duidelijk of de twee debatten op locatie die nog gepland staan in Vriezenveen en in Vroomshoop worden georganiseerd door dezelfde mensen die verantwoordelijk waren voor deze debatten in Westerhaar-Vriezenveensewijk en Den Ham. Daarover wordt nog gesproken en dat zal na het zomerreces wel duidelijk zijn.  Op dit moment spelen er een groot aantal onderwerpen in Vriezenveen en de meeste daarvan waren eerder al aangedragen door de inwoners van deze kern. Dat er dus op 18 juni genoeg te debatteren was geweest dat is zeker, maar veel van deze onderwerpen zullen in november ook nog wel spelen, al behoort het zwembad er dan waarschijnlijk niet meer bij. Maar bijvoorbeeld de onderwerpen centrumontwikkeling en verpaupering staan waarschijnlijk ook in november nog wel op het lijstje van onderwerpen die in dit debat op locatie aan de orde komen.