Verpachten horeca Het Punt opnieuw aan de orde

VROOMSHOOP - Gemeentebelangen Twenterand heeft schriftelijke vragen gesteld over de interne organisatie binnen het activiteiten centrum Het Punt en spreekt zelfs over een herstart. De bottleneck in de organisatie is al vanaf het begin de horeca en er zijn kennelijk ontwikkelingen die het mogelijk maken met name de horeca opnieuw te bekijken, waarbij verpachting weer aan de orde kan komen. Nog niet zolang geleden is er voor de zoveelste keer al eens gekeken of verpachting toch niet een mogelijkheid was, maar het bestuur heeft toen besloten dat dit geen optie was, omdat het te weinig zou opleveren.

Er is toen kennelijk door het bestuur wel met een paar kandidaten gesproken die hierin wel fiducie hadden. De gemeente is daarbij niet direct bij betrokken geweest en heeft daarom ook geen kennis van de aanbiedingen van deze kandidaten, maar is nu wel betrokken bij de garantstelling voor een bedrag van 100.000 euro omdat anders de accountant van Het Punt geen goedkeurende verklaring gaat afgeven. Formeel heeft de gemeente geen zeggenschap, maar dat wringt natuurlijk wel als je er achteraf wel geld in moet stoppen.

Nu Raymond Peddemors de verantwoordelijk bestuurder en zelfs directeur van het Punt niet langer in dienst is, lijkt de weg vrij om toch nog een keer heel serieus naar de verpachting van de horeca te kijken. Het is bekend dat Peddemors hier beslist geen voorstander van was. Het bestuur van het activiteiten centrum moet daarbij beslist geen euro tekens in de ogen hebben, want ook als door verpachting de verliezen terug gebracht worden tot een bedrag van het salaris van Peddemors is er feitelijk al sprake van winst. Dat dient niet uit uitgangspunt te zijn, maar is echter wel een realiteit. 

Of de verplaatsing van het horecagedeelte dan ook weer aan de orde komt is afhankelijk van de plannen van de kandidaten, mogelijk zien zij wel andere mogelijkheden met minder aanpassingen. Deze gesprekken hebben de laatste tijd dus niet of niet voldoende serieus plaatsgevonden en GBT is van mening dat er nu juist een kans is om dit opnieuw te gaan bezien en wel serieus te gaan bekijken.  

GBT stelt de volgende vragen en hoopt dat het college zich niet zal verschuilen door aan te geven dat zij er niet over gaan. Daar kom je namelijk niet veel verder mee en word je alleen achteraf geconfronteerd met de mogelijke negatieve financiële gevolgen. Dat proces wil GBT doorbreken en ziet hier dus nu ook de kansen voor. 

Vraag 1
Hoe worden de organisatorische wijzigingen opgevangen?

Vraag 2a
Is verpachting van de horeca, wat tot nu toe als mogelijkheid steeds terzijde is geschoven, nu wel een serieus
aspect?

Vraag 2b
Is er belangstelling (geweest) voor het verpachten van de horeca? Indien mogelijk nadere toelichting.


«   »