Andere functie voor voormalig gemeentesecretaris?

TWENTERAND - Na de berichtgeving vanuit de gemeente dat gemeentesecretaris Henk ten Brinke was verzocht zijn functie als gemeentesecretaris neer te leggen, bleef het stil rond deze ontstane situatie. Tot aan de besluitenlijsten van het college begin juni 2020 stond keurig het volgende vermeld: Afwezig met kennisgeving H. ten Brinke

In de besluitenlijst van het college van 9 juni 2020 werd deze kennisgeving plotseling weggelaten. Dat was op zich best opvallend en het was of een vergissing of er waren andere ontwikkelingen. Desgevraagd sprak de woordvoerder van de gemeente, Allard Vaatstra, niet over een vergissing, maar gaf aan dat Henk ten Brinke niet langer meer gemeentesecretaris was en daarom dus niet meer genoemd wordt op de besluitenlijst.Hierop stelde we de in onze ogen logische vervolgvraag of dit dan inhoudt dat hij nog wel in dienst is van de gemeente in een andere functie en dat er dus nog steeds sprake is van een arbeidscontract, dat afloopt op zijn pensioengerechtigde leeftijd?  Daarop ontvingen wij de op zich ook wel weer heel logische volgende reactie: 'Over arbeidscontracten met medewerkers van de gemeente doen wij geen mededelingen.' 

Hieruit valt op te maken dat er ergens tussen 2 en 9 juni 2020 iets heeft plaatsgevonden waardoor de gemeentesecretaris nu dus ook formeel geen gemeentesecretaris meer is, maar kennelijk is hij nog wel steeds in dienst van de gemeente. Dat laatste is overigens een veronderstelling, maar anders had men gewoon kunnen aangeven dat het arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden was ontbonden. 

De opstelling van de gemeente en de woordvoerder van de gemeente is overigens heel begrijpelijk, aan de andere kant wil je als nieuwssite, zeker als nieuwssite die regelmatig over de lokale politiek schrijft, graag het naadje van de kous weten en daar is ook niks mis mee.

Op deze wijze gaat dit dus niet lukken is de conclusie en dat moet je dan ook accepteren. Geen probleem, soms kom je ergens achter en soms niet. Misschien dat Henk z'n memoires nog wel eens gaat schrijven, wie weet komen we er dan alsnog achter. 


«   »