Wethouder houdt hoofd probleemloos boven water

TWENTERAND - Het debat over het zwembad kon op 16 juni om 21.25 uur eindelijk beginnen, want de gemeenteraad had bijna twee uur besteed aan de acht insprekers. Dat GBT achter de collegeplannen staat is niet echt verrassend en fractievoorzitter Marcus Elzinga was met name verheugd dat de begroting niet werd verzwaard en de voorzieningen in stand werden gehouden. Niet alle partijen waren het eens met de opmerking van Elzinga dat het zonnepark gratis geld opleverde overigens. Jan Kuilder gaf namens het CDA aan dat de locatie akkoord was en ook de kosten vormde voor zijn partij niet het echte probleem, het probleem lag in de dekking. 

Het gat dat na acht jaar ontstaat van 125.000 euro en de vraag of het bedrag van 2 miljoen aan btw wel of niet terug komt vormen risico's en de greep uit het duurzaamheidsfonds vormde ook een probleem. Het updaten van sporthal De Stamper volgens de huidige wet en regelgeving gaat ruim 500.000 euro kosten en waar gaat het college hiervoor dan het geld weghalen? Marcus Elzinga, probeerde Jan Kuilder te verleiden opheldering te geven over het feit dat in de plannen van het CDA, de CU en de SGP voor Vriezenveen Noord de kapitaalslasten bewust niet waren meegenomen, waardoor dit college nu geconfronteerd werd met een extra post van circa 3 ton. Kuilder weigerde echter terug te kijken, ondanks dat Elzinga het een aantal malen probeerde. Fractievoorzitter Gerjan Smelt begon wel met een terugblik waarin de positie van ex-CU raadslid Gerrit Laarman de revue passeerde. Hij vond het mooi dat het allemaal toch nog goed is gekomen en doelde op het feit dat Laarman deze keer dus kennelijk wel voor een zwembad in Vriezenveen gaat stemmen. Smelt keek echter niet terug naar het bewust weglaten van de kapitaalslasten in het voorstel over Vriezenveen Noord, waarin hij mede door zijn 'Bloody Shame' uitspraak ook een cruciale rol in had gespeeld. Dat Elzinga zijn coalitiegenoot hier geen vragen over stelde, was niet verrassend, maar ook niet echt consequent. Er ontstond overigens best een pittig debat tussen Kuilder en Smelt over de rol van de CU in de vorige coalitie en de rol die deze partij nu heeft. Jan Jonker van de SGP wees op de financiële situatie van de gemeente. Die is naar zijn mening niet al te rooskleurig. Hij is van mening dat de extra investering voor duurzaamheidsvoorzieningen van 680.000 euro best wat minder kunnen. Hij noemde het net nog geen groene gekte, hoewel hij deze uitdrukking wel gebruikte, maar ook nuanceerde.

Erik Veltmeijer kon namens de PVV niet terugkijken omdat deze partij op dat moment niet vertegenwoordigd was in de raad, maar vond wel dat de dorpsraden meer en eerder bij deze plannen betrokken hadden moeten worden. Fractievoorzitter Erik Kobes van de VVD kwam met voorbeelden van verenigingen op sportpark Het Midden die niet meegenomen zijn in deze plannen. De IJsclub is hiervan een voorbeeld en juist deze vereniging had zeker meegenomen moeten worden volgens hem, want mogelijk dat hun locatie moet wijken voor het nieuwe zwembad. De PvdA-GL hamerde, zoals verwacht, op duurzaamheid en had ook vragen over de onttrekking uit het duurzaamheidsfonds. Hoe kun je hieruit geld halen, als je de kaders hiervoor nog niet hebt vastgesteld? Maar het is in zo'n debat altijd lastig om als laatste je verhaal te moeten doen, omdat dan vrijwel al het gras wel zo'n beetje voor je voeten weg is gemaaid. De oppositie was vrij eensgezind en had met name dus problemen met de gevonden dekking. Dat was overigens voordat wethouder Pater zijn beantwoording in eerste termijn begon.

Paters reageerde vrijwel uit het hoofd op de inbreng van de partijen en betrok daar op momenten ook de inbreng van de insprekers bij. Dat is uiterst knap en alleen daardoor verdient hij al een compliment. De wethouder hield een inhoudelijk goed betoog en had plausibele verklaringen over met name de gekozen dekking. Er werd nog even geschorst, maar gezien het tijdstip werd besloten dat de partijen de vragen die er nog leven schriftelijk gaan stellen, die vervolgens ook schriftelijk beantwoord gaan worden en uiteraard ruim voordat het besluit over deze plannen wordt genomen.

Er kwam geen echte tweede termijn want die werd dus verplaatst naar 30 juni. Ook over Soweco moet overigens zo'n tweede termijn op 30 juni nog gaan plaatsvinden, maar mede doordat Almelo, onder voorwaarden weliswaar, heeft ingestemd met de opheffing van de gemeenschappelijke regeling per 1 januari 2021, is daar mogelijk de angel wel uit. Zeker omdat de CU al eerder heeft aangegeven niet als enige gemeente tegen deze opheffing te zullen gaan stemmen.

Het werd een lange debatavond, maar dat kon ook bijna niet anders gezien het feit dat er al bijna 20 jaar gesproken wordt over een nieuw overdekt zwembad. Dit bijna finale debat heeft niet echt geleid tot een wijziging van standpunten, dus de collegevoorstellen worden door een ruime meerderheid van de raad op 30 juni geaccordeerd. Werd tijdens de vorige coalitieperiode het voorstel over een zwembad in Vriezenveen Noord maar nipt aangenomen (12 tegen 11 stemmen), het zou best eens kunnen dat dit collegevoorstel een nog ruimere meerderheid krijgt dan vooraf al van uit werd gegaan. De partijen zijn het namelijk vrijwel eens over de plannen en de locatie, maar denken nog wel verschillend over het dekkingsvoorstel voor de extra exploitatiekosten van 406.000 euro. Met name de greep uit het nog te vormen duurzaamheidsfonds, waar ook de kaders nog van vastgesteld moeten worden, is voor veel oppositiepartijen een lastig te nemen horde. De coalitiepartijen hebben de oppositiepartijen daarop (overigens heel slim) uitgedaagd met een andere dekking te komen en de wethouder en de coalitiepartijen hebben aangeven dat dit zeker bespreekbaar is, als dit tenminste een dekking is die aan de voorwaarden voldoet. De bal ligt hierdoor nu bij de oppositie, maar een OZB verhoging is voor de coalitiepartijen bij dit onderwerp onbespreekbaar. Het besluit over dit zwembad wordt genomen op 30 juni, waar nu dus ook het besluit over Soweco wordt genomen, want niemand had ruim na middernacht nog trek in een debat over dit onderwerp.  

Voorspellen is altijd lastig en zeker in de politiek, maar als er over dit voorstel na een nieuwe debatronde op 30 juni wordt gestemd, zou het na het debat van vanavond niet eens meer een verrassing zijn als dit voorstel, zelfs unaniem wordt aangenomen. Van een worsteling was vanavond geen sprake bij Mark Paters en hij hield zijn hoofd dan ook volledig boven water. Dat is pure winst want dat is ook wel eens anders geweest in het verleden rond dit dossier. Ook winst is dat, in ieder geval binnen de raad, geen sprake meer is van kerktorenpolitiek. Hoe kun je overigens dit lijvige dossier beter afsluiten dan met een unaniem raadsbesluit. Het blijft echter politiek, maar het is zeker niet onmogelijk dat dit gaat gebeuren. Het wordt echter sowieso een historisch besluit.

Hieronder kunt u het volledige debat over het zwembad terugkijken, maar u bent gewaarschuwd het duurt bijna drie uur. 


«   »