Veel insprekers tijdens debat over een nieuw zwembad

TWENTERAND - Voordat het debat tussen de verschillende politieke partijen en de wethouder kon beginnen werd de gelegenheid gegeven om of op persoonlijke titel of namens groeperingen en kernen in te spreken. De eerste inspreker begon om 19.30 uur en de laatste inspreker was uitgesproken om 21.15 uur.

Herman Klomp sprak in op persoonlijke titel en richtte zijn pijlen met name op de fractievoorzitters van GBT en de CU en zette daarmee direct de toon voor de insprekers die het college verzoeken af te zien van de plannen voor het zwembad. Hij confronteerde Gerjan Smelt met het feit dat zijn handtekening stond onder een stuk waarin zelfs vermeld werd dat het maximale bedrag dat besteed mocht worden aan de twee gemeentelijke zwembaden 6 ton mocht bedragen. Ook Jos Bonte sprak in op persoonlijke titel, maar versprak zich een paar keer en werd gecorrigeerd door de voorzitter. Hij begon zijn betoog cynisch door de wethouder te complimenteren met dit plan, want kennelijk was er geld genoeg. Even later refereerde hij echter aan de coronacrisis en de mogelijke korting op de gelden uit het gemeentefonds. Henri Ossenvoort sprak in namens de dorpsraad Vroomshoop-Geerdijk en wierp zich op als expert en onderbouwde dit door aan te geven dat hij betrokken is geweest bij de bouw van een aantal zwembaden, waaronder De Scheg in Deventer. Hij gaf aan dat het zwembad, zoals aangegeven in de stukken niet voor 10.1 miljoen euro gebouwd kon worden, dat zou minimaal ruim 15 miljoen euro excl. btw gaan bedragen. Hij vroeg de raad of zij de contra expertise hiervan hadden ontvangen van de wethouder. Dat was overigens niet het het geval, maar dat kwam omdat Ossevoort de wethouder expliciet had gevraagd deze expertise niet te delen, bleek uit een reactie van de wethouder later in het debat. Willy Davida sprak in namens het bestuur van de dorpsraad Vriezenveen. Hij miste de kengetallen in de stukken en maakte zich zorgen of de betaalde BTW werkelijk terug zou kunnen komen. Henk Jansen sprak namens Den Ham Doet! in en, het bloed kruipt kennelijk waar het niet gaan kan, hij maakte er een cabareteske inspraak van. Maar het was wel duidelijk hoe hij er overdacht. Het plan was zo lek als een mandje en rammelde aan alle kanten. Hij sprak verder over hoogmoedswaanzin en noemde het zelfs kiezersbedrog. Al deze insprekers waren het duidelijk niet eens met de collegeplannen, daar ontstond in het vraag en antwoord spelletje tussen deze insprekers en de gemeenteraad geen enkel verschil van mening over. Overigens werden er door de coalitiepartijen wel en zelfs letterlijk vragen gesteld over het draagvlak van de ingenomen standpunten door de dorpsraden. De manier van bejegenen van de insprekers, met name door de fractievoorzitters van de coalitiepartijen, die het niet eens waren met de collegeplannen viel niet in goede aarde zo bleek uit een aantal reacties via de sociale media en ook de PVV wil hier in het presidium over spreken, waarbij het met name over het respect voor deze insprekers gaat. 

Een heel andere geluid viel te horen bij drie andere insprekers. Dat begon met Hennie Harmsen van stichting De Klup. Zij heeft al een aantal malen ingesproken over voorstellen die in de loop der tijd voorbij zijn gekomen over een nieuw zwembad. Zij is blij met het doelgroepenbad en haalde daar zelfs de dood en de gladiolen nog bij. Voorzitter Harold Schreur van DOS'37 was ook heel positief en deelde complimenten uit richting de ambtenaren en de wethouder. Vanuit zijn professie gaf hij tevens de boodschap mee, niet te voorzichtig te zijn met begroten. 'Niet te veel in getallen denken, maar meer in het belang van de inwoners denken' was zijn boodschap. Ook de voorzitter van VZ&PC, Erik Moen was heel positief en prees de voortvarendheid en transparantie van de wethouder en was tevreden over het proces waarin zijn vereniging volledig is meegenomen. Het kon bijna niet op, want ook het bedrag van 15.000 euro dat was opgenomen voor zelfwerkzaamheid van de vereniging, was in zijn ogen heel realistisch.

Om 21.15 uur schorste de voorzitter de vergadering voor 10 minuten en daarna was het de beurt aan de politiek die, met in het achterhoofd de diverse inspraakreacties, met elkaar en met de wethouder het debat vervolgens zijn aangegaan. Op dat moment was het voor de volgers al duidelijk dat het een latertje zou worden en dat de raadsvergadering over o.a. Soweco op een andere moment zou gaan plaatsvinden.

Hieronder de beelden van de inspraakreacties en de vragen die door de verschillende partijen aan de insprekers zijn gesteld, waarbij ook u een mening kunt vormen of er echt zo respectloos werd omgegaan met de insprekers. Als je inspreekt en je noemt details dan moeten deze natuurlijk wel kloppen, was een eerste reactie van de beide coalitiepartners. 


«   »