16 juni gaat het debat ook over de toekomst van Soweco

TWENTERAND - Door alle ontwikkelingen rond de plannen over het zwembad, is het besluit dat de gemeenteraad morgenavond 16 juni gaat nemen over de toekomst van Soweco wat ondergesneeuwd en ook deze nieuwssite heeft daar een rol in gespeeld. Maar dat is onterecht, want de toekomst van Soweco, hoewel je de beide onderwerpen zeker niet met elkaar kunt vergelijken, is minstens zo belangrijk als dit niet belangrijker is. Dat laatste is het zeker voor de 2000 betrokken medewerkers en alleen daarom al, verdient dit onderwerp zeker ook de aandacht.

De zes gemeenten die samen in een zogenaamde gemeenschappelijke regeling Soweco besturen, moeten vanaf morgen aangeven of het al eerder genomen besluit met deze regeling te stoppen per 1 januari 2021 wordt geëffectueerd. Het gaat er niet om of de gemeenschappelijke regeling de nek wordt omgedraaid, maar het gaat om het tijdstip waarop dit gaat gebeuren.

Het bestuur, zes wethouders uit de betrokken gemeenten, Almelo, Twenterand, Rijssen-Holten, Hellendoorn, Wierden en Tubbergen wil om meerdere redenen vaart zetten achter het stopzetten van deze gemeenschappelijke regeling. Niet zo vreemd, want de belangen van de zes gemeenten zijn heel verschillend. Rijssen-Holten en Hellendoorn, wilden een aantal jaren geleden al uitstappen en kunnen nu niet wachten om zelfstandig met deze materie en de eigen mensen aan de slag te gaan. Zeker niet doordat er nu geen sprake meer is dat het opstappen gepaard gaat met een fikse rekening. Eerder was dit de reden voor deze gemeenten om de stap toch maar niet te zetten. Ook is het aantal betrokken en kwetsbare inwoners dat nu werkzaam is binnen Soweco per gemeente zo verschillend dat de financiële gevolgen van de opheffing per gemeente ook heel verschillend zijn. Voor met name Almelo en Twenterand zijn deze gevolgen het grootst gezien het aantal medewerkers dat woonachtig is in deze gemeenten.  

Hoewel het stopzetten van de gemeenschappelijke regeling dus zeker financiële gevolgen gaat hebben, is dit voor de gemeente Twenterand ondergeschikt aan de gevolgen die dit voor de betrokken medewerkers gaat krijgen. Dat laatste is nu net de crux waar het debat over gaat. Die gevolgen zijn namelijk niet of onvoldoende bekend en kun je je dan veroorloven op dit moment deze eerste stap al te zetten? 

Het bestuur dringt aan op het zetten van deze eerste stap, maar een gedeelte van de gemeenteraad van Twenterand heeft bedenkingen. Zij vinden dat eerst alle gevolgen zichtbaar moeten zijn voor de betrokken medewerkers voordat deze ontmanteling definitief in gang kan worden gezet. Zowel de gemeenteraad van Almelo als die van Twenterand nemen dinsdagavond hierover een besluit en als één van deze gemeenten deze eerste stap op dit moment nog niet wil zetten, betekent dit dat deze stap voorlopig wordt uitgesteld. Van afstel is echter geen sprake, maar uitstel zou best eens de uitkomst kunnen zijn in tenminste één van deze twee gemeenten en dat heeft dus ook gevolgen voor de andere gemeenten.

De focus ligt in dit dossier op een heel kwetsbare groep inwoners en juist omdat het over de toekomst van deze mensen gaat, moet duidelijk zijn welke gevolgen het besluit gaat hebben voor deze mensen. Er zijn al moties aangekondigd, waaronder een motie over het oprichten van een stichting, naar voorbeeld van Larcom. Maar ook dat zou slechts een verzoek in de richting van de wethouder betekenen en is dus nog weinig concreet. Ook is het de vraag of de wethouder deze motie wel wil uitvoeren. Dat heeft echter zodanige politieke consequenties dat wethouder van Abbema dit zeker niet zal weigeren, maar het plaatst deze wethouder zeker in een wat vreemde situatie. De reactie van de wethouder op deze motie zou echter wel eens cruciaal kunnen zijn voor de uitslag van de stemming.

Eerst gaat de raad 16 juni overigens debatteren over het zwembad, maar deze volgorde is dus zeker niet bepaald op basis van belangrijkheid.