Oppositie steunt in grote lijnen bezwaren 'dorpsraden'

VROOMSHOOP - Jan Kuilder gaf in de uitzending van het praatprogramma Politieke stem op Delta FM van donderdagavond 11 juni aan, dat de oppositiepartijen CDA, SGP, PVV, VVD en PvdA-GL, de bezwaren verwoord door de dorpsraad Vroomshoop-Geerdijk, de dorpsraad Vriezenveen, algemeen belang Westerhaar-Vriezenveensewijk, algemeen belang Bruinehaar en Den Ham doet! in grote lijnen onderschrijven. Weliswaar ligt de focus bij de ene partij net wat anders dan bij de andere partij, maar duidelijk werd dat er consensus is, met name wat betreft het afwijzen van de door het college voorgestelde dekking voor het extra exploitatietekort van 406.000 euro.

Door omstandigheden zat er slechts één gast aan de tafel van presentator Chris Walraven, maar er viel genoeg te bespreken met de woordvoerder namens het CDA over het dossier overdekt zwembad dat al zo lang de gemoederen in Twenterand bezig houdt.

Kuilder sprak over een misrekening van de coalitiepartijen om niet in een eerder stadium al de dorpsraden te betrekken in deze plannen. Het CDA wil overigens niet te veel terug kijken en zich vooral richten op de toekomst. Over de vraag of bij de plannen voor de bouw van een zwembad in Vriezenveen Noord, waarbij de exploitatie van De Zandstuve en het nieuwe overdekte bad in totaliteit niet meer mocht bedragen dan maximaal 645.000 euro, bewust de kapitaalslasten niet zijn meegenomen, wilde Kuilder niet veel woorden meer aan vuilmaken. Hij ontkende dat dit bewust had plaatsgevonden, verwees naar de jaarrekening/begroting en het krediet van 7.3 miljoen euro dat was toegekend maar, omdat de bouw niet doorging, uiteindelijk geen gebruik van is gemaakt. Hij zag de toegevoegde waarde er niet van in om te veel terug te kijken en zat ook niet te wachten op een debat met zijn vorige geloofsbroeder over dit onderwerp Gerjan Smelt. Een debat met als insteek 'de pot verwijt de ketel' had geen zin, hij wil graag debatteren over deze collegevoorstellen en de coalitie moet deze plannen verdedigen.

De vraag is hoe het college komt aan een miljoen niet uitgegeven onderhoudskosten en wat er gebeurt na acht jaar als er een gat in de dekking ontstaat van 125.000 euro. Ook lijkt deze dekking te bestaan uit eenmalige gelden en dat zou in strijd zijn met de begrotingsregels. Het personeel betrokken bij De Stamper is nu in dienst van de gemeente, door een vorm van creatief boekhouden krijgen deze mensen in de nieuwe situatie nu kennelijk de functie van combinatiefunctionarissen en daardoor strijkt de gemeente per medewerker 20.000 euro subsidie op. Dat roept ook veel vragen op en met name is het nog maar zeer de vraag of de betrokken medewerkers dit wel willen, want niemand zal een vaste baan willen opgeven voor een tijdelijke en zeker niet akkoord gaan met een lager salaris. En iedere subsidieregeling is eindig, dus lijkt deze jaarlijkse dekking van 70.000 euro ook niet in aanmerking te komen voor een structurele dekking gedurende 40 jaar. Met de verenigingen moet ook nog gesproken worden of en hoe lang men kan garanderen werkzaamheden uit te voeren waar een bedrag van 15.000 euro per jaar tegenover staat. 

Het punt waar de meeste bezwaren tegen zijn is de greep uit het duurzaamheidsfonds als dekkingsbijdrage voor een zwembad, hoe duurzaam dat ook gebouwd wordt. Dit voldoet niet aan de uitgangspunten van dit fonds, een fonds dat ten goede zou komen van alle inwoners van de gemeente Twenterand. Door deze forse greep uit dit fonds voor de komende 40 jaar, blijft er weinig meer over voor bijvoorbeeld initiatieven van bedrijven en/of inwoners. Er wordt in de stukken overigens al uitgegaan van een overschrijding van de genoemde bedragen en dat is op zich al heel erg vreemd. De opmerking dat mogelijk binnen een aantal jaren deze 200.000 euro uit een ander potje kan worden gehaald is volgens het CDA een loze kreet, die zeker in deze (Corona)tijd en met in het vooruitzicht een korting op de bedragen uit het gemeentefonds, volslagen onrealistisch is.

Het wordt dinsdagavond 16 juni vanaf 19.30 uur dus een stevig debat, maar dat de oppositiepartijen er in zullen slagen met name GBT op andere gedachten te brengen, daar had Kuilder toch best een hard hoofd in. Maar hij gaat er natuurlijk wel voor, ook de dorpsraden komen inspreken en zij zullen echt alles uit de kast halen om dit huzarenstukje toch voor elkaar te krijgen. Met name GBT heeft veel aan de dorpsraden te danken, zo wist Kuilder nog te vertellen. In het coalitieakkoord wordt specifiek aandacht geschonken aan de belangrijke rol van de dorpsraden en in de loop van dinsdagavond weten we wat dit in de praktijk betekent. Er wordt overigens op 30 juni hoofdelijk gestemd en met name werd er door Kuilder nog even fijntjes gewezen op de rol van raadslid Laarman, die uit de CU fractie is gestapt omdat het zwembad in Vriezenveen (Noord) zou komen. Toen was hij daarin heel principieel en tijdens de hoofdelijke stemming op 30 juni 2020 zal blijken of ook bij ex-fractieleden van de CU in dit dossier sprake is van voortschrijdend inzicht.

Hieronder de video van de uitzending die zeker het terugkijken waard is, als u tenminste geïnteresseerd bent in een dossier dat de gemoederen in Twenterand al zo lang bezig houdt.