16 juni staat in het teken van de politiek

TWENTERAND - Hoewel bekend is hoe de hazen zullen lopen, wordt op 16 juni 2020 vanaf 19.30 uur tussen de politieke partijen onderling en het college gedebatteerd over de bouw van een nieuw overdekt zwembad op sportpark Het Midden. Na jarenlang politiek gesteggel zal er nog best wel stevig gedebatteerd worden aan het eind van een proces dat al veel te lang heeft geduurd en waarover zelfs meerdere wethouders voortijdig zijn opgestapt. Maar het lijkt een gelopen koers en er wordt op 30 juni een besluit genomen. Hoe je hier ook in staat, dat is voor iedere partij en ook voor de inwoners van Twenterand waarschijnlijk een hele opluchting. 

Het wordt echter geen besluit dat unaniem zal worden genomen, daarvoor zijn de gevoeligheden vanuit het verleden te groot. Men zal elkaar over dit onderwerp in het raadsdebat nog eens stevig aan de tand gaan voelen, maar een aanpassing van de ingenomen standpunten lijkt onmogelijk. Het wordt zeker geen hamerstuk in de laatste raadsvergadering voor het zomerreces, maar de verwachting is dat het finale debat op 16 juni gevoerd gaat worden en dat er op 30 juni 2020, geen herhaling van zetten meer zal plaatsvinden en er alleen over gestemd gaat worden.

Raadsvergadering op 16 juni waarvan het aanvangstijdstip niet bekend is

Na het debat over het zwembad staat er vervolgens nog een raadsvergadering gepland en hoe laat deze gaat beginnen is dus onzeker, want dat is afhankelijk van de duur van het debat over het zwembad. Het wordt kennelijk een normale raadsvergadering, voorafgegaan door het ambtsgebed en de normale agendapunten, waaronder een akkoord agenda en een bespreek agenda.

Het is overigens wel vreemd dat er voorafgaand aan deze avond (om 19.30 uur) geen ambtsgebed wordt uitgesproken en voor de aanvang van de raadsvergadering na circa twee uur debatteren wel. Kennelijk heb je op deze avond dan alleen extra hulp nodig bij het tweede gedeelte van deze avond. Het zou het overwegen waard zijn om, als je dan toch voorafgaand aan een raadsvergadering het ambtsgebed wilt uitspreken, dit gelijk maar om 19.30 uur te doen, maar daar hebben andere mensen veel meer verstand van.

Op de bespreekagenda staat tot nog toe slechts één onderwerp en dat is Soweco. In feite wordt dan het debat van 2 juni 2020 vervolgd. De wethouder moet namelijk nog een aantal antwoorden op gestelde vragen beantwoorden en daarop kan weer gereageerd worden door de partijen en er zijn ook een aantal moties aangekondigd. Zelfs moties vreemd zijn in deze raadsvergadering niet uitgesloten.

Dat het wederom weer een lange avond met politiek gaat worden, lijkt een zekerheid. Want er worden deze avond een tweetal, voor Twenterand althans, grote onderwerpen behandeld en Delta TV doet hiervan zoals gebruikelijk verslag en probeert voorafgaand, tussen door en na afloop, geheel conform de Coronaregels, nog wat gesprekjes te voeren met een aantal hoofdrolspelers. De TV uitzending begint om circa 19.25 uur en wanneer de uitzending eindigt is dus niet te voorspellen, maar dat is niet ongebruikelijk in Twenterand.


«   »