CDA stelt schriftelijke vragen over Engbertsdijkvenen

TWENTERAND - In september 2009 is het gebied Engbertsdijksvenen (EDV) aangewezen als Natura 2000-gebied. Voor elk Natura 2000-gebied zijn natuurdoelen geformuleerd voor het in stand houden en/of verbeteren van habitattypen en vogelsoorten. Om de habitattypen actief hoogveen en herstellend hoogveen in het natuurgebied te behouden en te herstellen is het nodig het gebied te ‘vernatten’. Voor het vernatten van het gebied worden interne en externe maatregelen getroffen. Externe maatregelen zijn maatregelen die worden uitgevoerd op gronden (meest agrarisch in gebruik) in en rondom het natuurgebied om het hydrologisch systeem te herstellen en om waterverlies uit het veen te beperken.

Er wordt aangegeven dat onze gemeente het standpunt heeft ingenomen dat er een evenwichtige afweging moet plaatsvinden tussen het natuurbelang en het belang van de bewoners en ondernemers rond het gebied. Het CDA Twenterand vindt het belangrijk dat de inwoners en bedrijven centraal staan. Er moet voldoende voor gezorgd worden dat zij op een veilige manier kunnen blijven wonen en op een gezonde basis hun bedrijf kunnen blijven uitvoeren.

Met name bij de vragen is overigens duidelijk dat de tekst vooraf niet is gecontroleerd door het Taalpunt. 

Vragen CDA

«   »