Boerman maakt duidelijk terugtrekkende bewegingen

ZWOLLE - In een interpellatie debat over de onderzoeksresulaten naar de oorzaak of oorzaken van de schade aan meer dan 300 huizen langs het kanaal Almelo de Haandrik werden door een aantal partijen aan gedeputeerde Boerman vanmiddag vragen gesteld. Veel nieuws kon hij echter niet geven, maar dat hij direct klaar staat om de portemonnee te trekken teneinde de gedupeerden schadeloos te stellen, daar bleek geen sprake van te zijn. Sterker nog, in zijn beantwoording op een van de vragen gaf hij aan dat er op een groot aantal punten gebleken is uit het rapport dat de provincie niet de veroorzaker is van deze problemen en dat daar dus schadeloosstelling niet aan de orde is. Dat is toch heel want anders dan zijn eerdere uitspraken dat ongeacht of de provincie nu wel of niet de veroorzaker is van deze schades, de provincie deze gedupeerden niet in de steek zou laten en de helpende hand zou gaan bieden. De nuance is echt verlegd en het lijkt er dus op dat er sprake is van terugtrekkende bewegingen bij de provincie. Al wordt dit uiteraard door Boerman niet toegegeven. 

                        Bert Boerman gedeputeerde

In dit spoeddebat gaf Boerman nogmaals aan de bewoners te willen helpen. Maar alleen als schade aantoonbaar door het werk is veroorzaakt, kunnen bewoners rekenen op een schadeloosstelling. "In alle gevallen bieden we de helpende hand in de vorm van advies en begeleiding en we willen kijken of er financiële arrangementen nodig zijn." Maar dat klinkt toch echt heel anders dan zijn uitspraken in de uitzending op Delta TV van 23 maart 2020, die u hieronder nog even terug kunt kijken.

Het gevoel dat kennelijk na 26 mei leeft onder een groot deel van de gedupeerden is waarschijnlijk de verklaring voor de reactie van stichting Kant nog Wal. Voorzitter Jan de Haan heeft de gedeputeerde namelijk laten weten niet zo veel behoefte meer te hebben om in te gaan op de rapportage en hier vragen over te stellen. De stichting had zich mede daarom ook afgemeld voor een geplande bijeenkomst met als gevolg dat deze bijeenkomst in zijn geheel werd afgeblazen, want ook de klankbordgroep had op dit moment weinig behoefte aan het stellen van vragen. Kennelijk is er op dit moment sprake van een andere verstandhouding en een gebrek aan vertrouwen in de richting van de provincie en de gedeputeerde. De stichting dringt nu aan om als provincie zo snel mogelijk aan de slag te gaan met de schadeloosstelling en hierover dus duidelijkheid te verschaffen en te laten zien wat de helpende hand concreet inhoudt. Op dat moment wist de stichting nog niet dat deze helpende hand niet meer gaat inhouden dan: Advies, begeleiding en kijken of men kan helpen bijvoorbeeld bij het afsluiten van een lening bij een geldverstrekker.

Als je eerder in alle toonaarden als provincie aangeeft dat je een helpende hand zal gaan bieden, ongeacht of er een causaal verband is tussen de werkzaamheden aan het kanaal en de schade aan de huizen, moet je dit dus ook waarmaken en deze invulling is wel heel anders dan de verwachtingen die hierover eerder zijn gewekt. Overigens heeft De Twenterander informatie dat er gedupeerden zijn die nu al te horen hebben gekregen dat ze op hulp vanuit de provincie niet hoeven te rekenen. Daar gaat Boerman het nog lastig mee krijgen, daar hoef je echt geen raketgeleerde voor te zijn. 

Boerman gaf tevens aan ook niet veel heil te zien in aanvullende onderzoeken, maar hield wel een slag om de arm en dat sloeg waarschijnlijk op onderwerpen waarvan nog wel enig vermoeden bestaat of zou kunnen bestaan van een verband met de werkzaamheden aan het kanaal. Best stuitend was zijn opmerking dat men na een jaar onderzoek bij de baggeraars nu alsnog informatie gaat opvragen, zeker als er bijna een half miljoen euro is uitgegeven aan het onderzoek. Het gaat hoe dan ook (veel) langer duren dan waarop gehoopt was voordat er definitief een streep gezet kan worden onder dit dossier, of de politiek moet niet alleen vragen gaan stellen, maar daadwerkelijk in gaan grijpen, zowel lokaal als provinciaal. 


«   »