Gemeenteraad is het over Engbertsdijkvenen op hoofdlijnen eens

TWENTERAND - Ook over het onderwerp Engbertsdijkvenen was de PvdA-GL de indiener en voor Stephan Reusken betekende dit dus  een drukke avond. Als inspreker kreeg ex-raadslid Jeroen Klinkhamer het woord en als voorzitter van het Veenmuseum nam hij de aanwezige raadsleden mee in de problematiek waar dit museum binnenkort mee te maken krijgt als de vernatting van dit gebied in gang wordt gezet. Heel creatief gaf hij aan dat er dan mogelijk wel met bootjes gevaren moet gaan worden in plaats van het rijden met treintjes. Een in een motie afgedwongen lening van bijna een jaar geleden was nog steeds niet geëffectueerd en daar kreeg hij wel wat vragen over. Martha van Abbema, die wethouder Koster verving, gaf aan niet volledig op de hoogte te zijn van de details hierover. Overigens was het voor haar ook best een druk avondje. 

Dat de PvdA-GL de plannen volledig steunt was niet verrassend, maar de partij gaf tevens aan dat de 25 miljoen euro die er nu door de provincie voor zijn gereserveerd bij lange na niet voldoende zijn om alle problemen, die deze plannen met zich mee brengen op te lossen. Het CDA zoekt het in combi-kansen en wil ook dat er richting de gemeente extra geld komt.  De SGP is van mening dat de gemeente de plicht heeft op te komen voor de bedrijven en de bewoners die er schade door ondervinden. De gemeente moet niet aan de leiband van de provincie lopen en wat moet voorop staan de mens of de natuur? De PVV haalde weer eens flink uit en Erik Veltmeijer was op dreef, met uitspraken als linkse hobby's, kunstmatig moeras, de waanzin ten top en een mooie uitspraak was moeras-fetisjisten. 

De wethouder gaf aan zij aan zij met Hardenberg en Tubbergen in dit dossier op te trekken en dat dit een besluit moet worden dat goed is voor de natuur maar ook voor de bedrijven en bewoners rond dit gebied. Zij riep de raad op om met signalen te komen die gaan leiden tot een volledige schadeloosstelling van de betrokken bedrijven en inwoners.  De veroorzaker moet betalen, waar hebben we dit meer gehoord? In tweede termijn riep de CU de eigen wethouder nog op aan de slag te gaan met de fietspaden tussen De Pollen en Bruinehaar en langs de Gravenweg. Een co-financiering is voor deze coalitiepartij zeker bespreekbaar, maar in principe moeten de extra gelden komen, vanuit Europa, het Rijk of de provincie. Dat de bestuurlijke adviescommissie om 1 minuut voor twaalf nu toch ook de problemen rond het Veenmuseum serieus neemt is een goede zaak, maar dat serieus nemen zal wel vertaald moeten worden in extra gelden en zo ver is het dus nog niet.

Hoewel dit onderwerp voor het zomerreces niet op de agenda staat, werden er wel enkele moties over dit onderwerp aangekondigd en dat kan door deze als zogenaamde 'moties vreemd' bij de vaststelling van de agenda alsnog te agenderen. 


«   »