GBT haalde verrassend de angel uit debat over Soweco

TWENTERAND - Dinsdagavond  juni j.l. debatteerde de gemeenteraad met elkaar en met wethouder van Abbema over de toekomst van Soweco. Er bleken nog heel veel vragen te leven bij de politieke partijen en voor dit debat hadden alle zeven politieke partijen zich aangemeld. Het debat werd gehouden op initiatief van de PvdA-GL en daarom kreeg Stephan Reusken als fractievoorzitter en woordvoerder  van deze partij ook als eerste het woord. Na de eerder niet zo geslaagde uitvoering van een online raadsvergadering had men nu besloten iedereen op minimaal 1.5 meter afstand te houden en alleen de woordvoerders van de partijen een plek aan de ovale raadstafel te geven. Uiteraard zaten ook voorzitter Annelies van der Kolk en griffier Robert Ros aan deze tafel. De overige raadsleden zaten in de hal, maar omdat de wand tussen de hal en de raadszaal was weggenomen, kon men alles goed meekrijgen en zelfs ook mee stemmen tijdens de korte raadsvergadering die aan de raadsdebatten vooraf ging en het betrof onderwerpen waar geen debatten over werden gevoerd. Het waren hamerstukken en deze raadsvergadering was binnen enkele minuten afgelopen en dat kon niet van de raadsdebatten worden gezegd.

     Stephan Reusken, namens de PvdA-GL initiatiefnemer       van het Soweco debat

De PvdA-GL gaf aan over onvoldoende gegevens te beschikken om een gefundeerde beslissing over dit collegevoorstel over Sowco te kunnen maken. Dat de gemeenschappelijke regeling werd opgeheven, bleek in de loop van de avond bij vrijwel geen enkele partij een probleem te zijn, maar met name wilde men weten wat de nieuwe plannen dan specifiek in gaan houden voor Twenterand en de betrokken medewerkers van Soweco woonachtig in Twenterand. De oppositie wil mee kunnen praten over vorm en inhoud van deze nieuwe plannen en dat kan niet of alleen achteraf als de gemeenschappelijke regeling per 1 januari 2021 wordt opgeheven en dat wil de PvdA-GL en een groot aantal andere partijen dus juist niet. De regie en de uitvoering dient hier bovendien gescheiden te worden en deze twee taken moet je niet neerleggen bij het dagelijks bestuur. De ingangsdatum voor het opheffen van de GR was volgens de wethouder niet heilig en dat was natuurlijk koren op de molen van Stephan Reusken."Neem de tijd, want zorgvuldigheid gaat boven snelheid.'

De VVD had informatie over gedwongen ontslagen die ondanks de toezegging dat deze niet zouden plaatsvinden, wel degelijk zouden hebben plaatsgevonden. Helaas ging de wethouder hier niet op in en Erik Kobes vroeg er verder niet naar, maar dat kan nog gebeuren in het vervolg op dit debat, want dat gaat er komen. Ook de PVV gaf aan dit voorstel voor ontbinding van de GR nu niet te steunen. Ook Jan Jonker had namens de SGP een groot aantal vragen, maar kreeg in de beantwoording van de wethouder op een aantal van de voor hem cruciale vragen nog geen antwoord. De CU stelde als coalitiepartij ook opvallend veel vragen, maar geeft aan geen symboolpolitiek te willen bedrijven door als enige van de zes gemeenteraden tegen dit voorstel te gaan stemmen. Deze opstelling van de woordvoerder namens de CU, Carla Hilberink, riep direct een aantal reacties op. Het CDA wilde weten hoe het college denkt het gat op te gaan vullen dat gaat ontstaan doordat de winst van 2.2. miljoen euro van Soweco NV in de toekomst niet meer verdeeld kan worden onder de zes gemeenten? Met name de oppositiepartijen hebben allemaal min of meer dezelfde bezwaren tegen dit collegevoorstel op dit moment. De GR moet worden opgeheven dat is het punt niet, maar dan moeten alle consequenties hiervan voor de gemeente maar zeker ook voor de betrokken medewerkers van Soweco woonachtig in Twenterand ook bekend zijn en de raad moet daarin meegenomen worden. 

Woordvoerder Marcus Elzinga van GBT kwam met een verrassing en kondigde een motie aan waarin een groot gedeelte van de bezwaren van de oppositie afgedekt zouden kunnen worden, maar kon nog niet aangeven hoe deze motie er precies uit zal gaan zien. Wel gaf hij aan dat het over de op te richten stichting zou gaan, een stichting naar voorbeeld van Larcom. Maar het veranderde wel plotseling het debat, want alle partijen waren wel heel erg benieuwd naar deze motie en gaven dat ook aan. Als deze motie naar vorm en inhoud tegemoet komt aan de bezwaren van met name de oppositiepartijen, kan dit wel eens het ei van Columbus worden, om bijna alle neuzen in dit dossier dezelfde richting op te krijgen. Een politiek heel slimme zet van GBT overigens. Of deze verrassende move van GBT echter gaat lukken is nog afwachten, maar het schept op voorhand wel verwachtingen. Ook het CDA kondigde een motie en/of een amendement aan. 

Wethouder Martha van Abbema gaf in haar beantwoording aan dat een gemeenschappelijke regeling één van de minst flexibele vormen is om leiding te geven aan een organisatie. Zes kapiteins op een schip werkt niet. Daar lag echter het probleem niet in dit debat. Zij gaf aan dat de raad via planning en control een rol kan blijven spelen, maar deze mogelijkheid is niet waar de oppositiepartijen naar om zoek zijn. Aan het begin van de tweede termijn gaf de wethouder aan niet alle gestelde vragen te kunnen beantwoorden en daarop haakte de voorzitter in door de raad een voorstel te doen. Het voorstel hield in dat de onbeantwoorde vragen en alle technische vragen door de partijen alsnog vandaag schriftelijk worden ingediend en zij verzocht ook GBT de motie binnen enkele dagen te delen met de andere partijen. De wethouder deed vervolgens de toezegging dat alle gestelde vragen binnen een week worden beantwoord en dat daarover dan in de raadsvergadering van 16 juni opnieuw over gesproken en gedebatteerd zal kunnen worden. Dat hield dus in dat het debat werd stopgezet en een vervolg krijgt op 16 juni en volgens de planning wordt daarover dan gelijk een besluit genomen. Overigens staat deze avond ook het debat over het zwembad gepland, dus het is te hopen dat de aangekondigde motie de vraagtekens bij de oppositie kan wegnemen, zodat het debat over Soweco niet te lang zal gaan duren. Maar als deze motie niet aan de verwachtingen voldoet kan het zo maar weer een lang debat gaan worden en het debat over het zwembad zal ook wel even gaan duren. Dus het wordt 16 juni weer een latertje.


«   »