Nee, helaas is het gesprek niet te volgen via Delta TV

TWENTERAND - Op de vraag richting de dorpsraden en de plaatselijk belangen, of de locale omroep een rechtstreeks verslag mocht doen van het gesprek tussen de fractievoorzitters Marcus Elzinga en Gerjan Smelt en de ondertekenaars van de open brief kwam snel een reactie. Helaas geen reactie die voor de hand lag, na het initiatief van deze dorpsraden en plaatselijk belangen. Door het sturen van deze open brief en het verzenden van deze brief richting de media, hadden deze spreekbuizen van de inwoners in de verschillende kernen nota bene zelf dit onderwerp in de openbaarheid gebracht. Dan zou je toch mogen verwachten dat het vervolg van deze brief ook in de openbaarheid zou kunnen plaatsvinden. De beide fractievoorzitters gaven aan hier geen enkel bezwaar tegen te hebben. De schrijvers van de open brief lieten programmamaker Walraven in een mail echter weten hier niet aan mee te willen werken.

    Jeroen Haan voorzitter dorpsraad Vroomshoop-Geerdijk

Er is sprake van een vorm van camera angst, zoals uit deze passage uit de ontvangen mail blijkt. 'We vinden het een heel mooi aanbod, maar zien er toch vanaf.' Ook geeft de Dorpsraad Vroomshoop-Geerdijk aan dat ze geen natuurlijke spreker als een Smelt of Elzinga hebben. 'We willen dit onderwerp juist goed bespreken met beide heren en door de camera, die toch bij ons voor extra spanning zal zorgen, kan het gesprek wellicht een kant op gaan die voor ons en de inwoners van Twenterand niet wenselijk is. We willen juist goed de inhoud kunnen bespreken en zijn benieuwd hoe we elkaar wellicht kunnen vinden in dit onderwerp. We willen gerust, in overleg met de heren Smelt en Elzinga, de uitkomst van het gesprek laten weten.

Walraven: 'Ik respecteer dit besluit maar betreur deze insteek en begrijp deze ook niet helemaal. Als je in staat bent een zeer uitgebreide open brief te schrijven, zou je ook bereid moeten zijn mee te werken aan het vervolg op deze brief en dat is dit gesprek. Dat dit dan vervolgens ook in de openbaarheid zou moeten plaatsvinden, is wat mij betreft een logisch gevolg van het maken en versturen van zo'n open brief met best een aantal serieuze aannames en veronderstellingen. Dan moet je naar mijn mening ook de ballen hebben deze bezwaren in de openbaarheid te verdedigen. Dat is ook richting de inwoners die je vertegenwoordigt eigenlijk een verplichting die je zelf bent aangegaan door het openbaar maken van deze brief. Als je A zegt, moet je ook B zeggen en dat gaat nu dus helaas niet gebeuren en dat is jammer. Een camera registreert slechts en daar hoef je geen angst voor te hebben, zeker als je niets te verbergen hebt.'

Het gesprek vindt overigens plaats op vrijdagmiddag 5 juni de locatie is bij De Twenterander  niet bekend, maar het wordt waarschijnlijk voor de fractievoorzitters een thuiswedstrijd in het gemeentehuis of een uitwedstrijd in Het Punt, maar dat is een pure gok. Natuurlijk zal De Twenterander zowel een reactie vragen aan de beide fractievoorzitters, maar ook aan de betrokken dorpsraden en plaatselijk belangen. Of wie weet komt men wel met een gezamenlijk persbericht? Overigens hebben de dorpsraden en plaatselijk belangen nog een gelegenheid in de openbaarheid hun open brief te komen toelichten, dat kan namelijk voorafgaand aan het debat over het zwembad op 16 juni. Daar zijn echter ook camera's bij aanwezig en ook daar zullen de beide fractievoorzitters inhoudelijke vragen stellen over deze brief en aangeven waar en waarom zij het er niet mee eens zijn. Voor het debat zou het goed zijn als de ondertekenaars van deze brief in de openbaarheid hun grieven nogmaals zouden delen waarbij er tevens direct op gereageerd kan worden door de politiek. Misschien dat daar door de dorpsraden en de plaatselijk belangen nog even over nagedacht kan worden, ondanks dat zij slechts vijf minuten spreektijd krijgen als inspreker. 

Als de camera angst op 16 juni echter nog niet over is blijft het bij een vorm kerktorenpolitiek en daar zit nu juist niemand meer op te wachten. Als er kennelijk zo veel argumenten zijn die tegen dit zwembad zijn en je komt daar vervolgens in een 8 pagina lange open brief mee naar buiten moet je ook bereid zijn in de openbaarheid de confrontatie aan te gaan met de mensen die daar anders over denken. Of je moet bekennen dat het sturen van een open brief achteraf toch niet zo'n goed idee is geweest. Ook is het de vraag of de dorpsraden een verlengstuk moeten zijn van politieke partijen en daar lijkt het met betrekking tot dit onderwerp toch wel wat op. 

Open brief nieuwbouw zwembad

«   »