Is dit gesprek over het zwembad te volgen via Delta TV?

TWENTERAND - De open brief die verstuurd is door enkele dorpsraden en plaatselijk belangen in de richting van het college en de gemeenteraad van Twenterand werd ook verstuurd naar de media die er vervolgens aandacht aan hebben geschonken. Ook De Twenterander deed dit in een artikel. 

De fractievoorzitters van de twee coalitiepartijen GemeenteBelangen Twenterand en de ChristenUnie hebben nu het initiatief genomen de ondertekenaars van deze open brief uit te nodigen voor een gesprek. 

De aanleiding voor dit gesprek wordt door Marcus Elzinga en Gerjan Smelt in de uitnodiging als volgt verwoord: 

“In plaats van een open brief te schrijven was het beter geweest dat men het gesprek was aangegaan met wethouder Mark Paters. Want de open brief leunt op hun eigen aanname dat alleen de bouwkosten zijn berekend en dat deze los staan van de exploitatiekosten die vanaf in gebruik name zullen gaan gelden. Dat is geenszins het geval, want het is all-in”, aldus de fractievoorzitters Marcus Elzinga en Gerjan Smelt.

En op deze onjuiste aanname zijn andere aannames en meningen opgemerkt. Onder meer daarom een uitnodiging van GBT en ChristenUnie, maar ook omdat aan het eind van de open brief om een reactie wordt gevraagd.

Mede gezien het open karakter van de verstuurde open brief namens een groot gedeelte van de inwoners van Twenterand, maar ook omdat een open en transparant verslag van dit gesprek waarvoor de dorpsraden en de plaatselijk belangen zijn uitgenodigd, van belang is en de samenleving bezig houdt, heeft programmamaker Walraven namens Delta TV voorgesteld een rechtstreeks verslag van dit nog te plannen gesprek uit te zenden. In een telefoongesprek met Elzinga hierover gaf de fractievoorzitter van GBT aan daar geen enkel bezwaar tegen te hebben en er wordt nu contact gezocht met de andere betrokkenen, de Dorpsraad Vroomshoop-Geerdijk, Den Ham Doet!, Plaatselijk Belang Westerhaar-Vriezenveensewijk en Plaatselijk Belang Bruinehaar, om te horen hoe zij daar in staan. Maar wat valt er te verbergen zou je in eerste instantie zeggen, mede gezien het feit dat er hierover al een open brief is verstuurd en het gesprek hiervan een rechtstreeks gevolg is?

Dit gesprek zou eigenlijk voor 16 juni moeten plaatsvinden, want dan staat het debat over het zwembad gepland, maar in ieder geval moet dit voor 30 juni gebeuren, want dan wordt over dit voorstel een besluit genomen. Dit gesprek zou bijvoorbeeld in de raads- of de trouwzaal van het gemeentehuis kunnen plaatsvinden, mede omdat daar voldoende ruimte is om te voldoen aan de Coronamaatregelen en niet onbelangrijk, de technische faciliteiten er voor een groot gedeelte al aanwezig zijn.


«   »