Morgen debatteert Twenterand over Soweco

TWENTERAND - Morgen debatteren de woordvoerders van de politieke partijen met wethouder Martha van Abbema, over de aangepaste voorstellen van het dagelijks bestuur hoe de zes betrokken gemeenten in de toekomst om gaan met de kwetsbare inwoners van hun gemeente die nu een plek hebben gevonden binnen de sociale voorzieningen van Soweco. Formeel staat alleen het opheffen van de gemeenschappelijke regeling tussen deze zes gemeenten op de agenda en dat is politiek niet echt een punt meer.

Twee gemeenten, Rijssen-Holten en Hellendoorn wilden een aantal jaren geleden al uit deze regeling stappen, maar de uitstapkosten waren te hoog. Nu wordt deze regeling dus alsnog en voor alle gemeenten opgeheven en kennelijk gaat dit dus geen geld kosten. Dat is natuurlijk niet zo, maar wat dit de individuele gemeenten dan wel gaat kosten wordt nergens vermeld.

Ook houdt dit in dat de winst van de commerciële tak van Soweco (in 2019 nog 2.1 miljoen euro) niet langer ten goede komt aan de zes partnergemeenten. Doordat er geld bij moet om de WSW taken voor de inwoners uit te kunnen voeren, waren deze inkomsten mooi meegenomen, maar ook deze bijdrage gaat dus verdwijnen. Er wordt in het collegevoorstel aangegeven dat  waarschijnlijk in september/oktober pas duidelijk wordt wat deze plannen financieel gaan betekenen voor de gemeente Twenterand, maar wat nog veel belangrijker is, wat dit precies gaat inhouden voor deze kwetsbare inwoners van Twenterand. Overigens kan dit zeker ook nog zo maar later worden.

De insteek van de ondernemingsraad van Soweco, maar ook van enkele politieke partijen in het debat van morgen, is dat er op 30 juni in de raadsvergadering überhaupt nog geen besluit over Soweco wordt genomen en dat het finale besluit pas genomen wordt als alle gevolgen van het besluit om over te gaan tot ontmanteling van de gemeenschappelijke regeling volledig en concreet zijn ingevuld. Daar komt bij dat de gemeenteraad, zoals de OR van Soweco aangeeft, na de opheffing van de GR geen directe invloed meer kan uitoefenen op welke wijze er invulling aan de dagbesteding van de kwetsbare inwoners van Twenterand wordt gegeven in de nieuwe situatie. Nu is het gebruikelijk dat een gemeenteraad haar controlerende taken achteraf uitvoert, maar in dit geval gaat het om mensen en juist daarom is achteraf reageren misschien toch niet zo'n goed idee.

Morgenavond zo rond 22.00 uur weten we meer en zoals de vlag er nu voorstaat, worden de collegeplannen gesteund door de twee coalitiepartijen. Als er overigens één van de zes gemeenten aangeeft dit besluit nu nog niet te willen nemen, gaat het hele feest voorlopig niet door, en volgt er na het zomerreces weer een volgende ronde. Het ligt niet voor de hand dat Twenterand één van deze gemeenten zal zijn, maar het valt aan de andere kant ook niet helemaal uit te sluiten. Dat geldt dus zeker niet voor Rijssen-Holten en Hellendoorn en in mindere mate voor Wierden en Tubbergen. De gemeente Almelo is er politiek gezien echter nog niet uit en daar is de hoop van de OR op gericht, maar er liggen volgens de OR nog wel degelijk ook kansen in Twenterand, vandaar dat de OR wederom gebruik gaat maken van het recht om in te spreken.

Bovendien is er binnen deze coalitie wel meer sprake geweest van voortschrijdend inzicht.