Bijna alle dorpsraden mengen zich in het debat over het zwembad

TWENTERAND -  Bijna alle vertegenwoordigde organen van de verschillende kernen hebben zich gemengd in het debat over het zwembad  door het sturen van een zeer uitgebreide open brief over dit onderwerp. Het echte debat over dit onderwerp wordt gevoerd in de raadszaal van het gemeentehuis op 16 juni en het besluit over het collegevoorstel over het zwembad valt op 30 juni 2020.  Deze coalitie heeft altijd aangegeven en zelfs opgenomen in het coalitieakkoord dat de inbreng van dorpsraden van wezenlijk belang is en dat de partijen en het door hen gesteunde college er zeker rekening mee willen houden.

Uit deze open brief blijkt duidelijk dat deze dorpsraden, waarvan je mag verwachten dat zij de mening vertolken van de inwoners van deze kernen, tegen de plannen voor de bouw van dit zwembad zijn. De redenen worden zeer uitgebreid onderbouwd. Hoewel niet alle redenen en uitlatingen even correct zijn, met name de opmerking op pagina 1, laatste alinea over de rol van GBT bij de vaststelling van de inmiddels bijna legendarische 645.000 euro. Dat klopt niet, want GBT was juist de enige partij die daar zeker twee keer tegen heeft gestemd.

De strekking van de brief is echter duidelijk en niet alle argumenten zijn onterecht, ook in de uitzending van Politieke stem op Delta FM van gisterenavond kwamen een aantal van deze bezwaren tegen de dekkingsvoorstellen naar voren. Of en hoe de coalitiepartijen, maar ook het college, zullen reageren op deze open brief is afwachten, maar het coalitieakkoord maakt de coalitie wel schatplichtig om er zeker serieus mee om te gaan en de brief niet naast zich neer te leggen. 

De dorpsraad Vriezenveen heeft deze open brief niet mede ondertekend en dat is natuurlijk ook niet verrassend. Krijgen we dan toch weer een herhaling van zetten en wordt het weer 'Leve de kerktorenpolitiek?' Dat moet men niet willen, dus zal er rekening gehouden moeten worden met dit initiatief of minstens uitgebreid terug gekoppeld moeten worden waarom dat niet gaat gebeuren. Dat dit voor 16 juni moet plaatsvinden lijkt alleen maar verstandig. Overigens lijkt de kans dat dit collegevoorstel geen politieke meerderheid zal halen verwaarloosbaar klein.

Hieronder de link naar deze open brief ondertekend door: 

Dorpsraad Vroomshoop-Geerdijk
Den Ham Doet!
Plaatselijk Belang Westerhaar-Vriezenveensewijk
Plaatselijk Belang Bruinehaar

 

Open brief nieuwbouw zwembad