De OR van Soweco en de stichting Kant nog Wal blijven strijdbaar

TWENTERAND - Zoals aangekondigd werd het 28 mei een extra lange uitzending van het politieke praatprogramma, want na de reguliere uitzending schoven twee nieuwe gasten, aan de inmiddels weer opnieuw ontsmette tafel, bij gastheer Chris Walraven aan.

Woordvoerder Miriam Doeschot van de OR Soweco en Jan de Haan, voorzitter van de stichting Kant nog Wal waren de gasten in deze verlenging en dat deze beide gasten iets te vertellen hadden, dat stond bij voorbaat wel vast. Natuurlijk gaf de gastheer als eerste het woord aan de dame in het gezelschap. De aanleiding voor de komst van Miriam Doeschot naar de studio had te maken met het besluit dat de gemeenteraad van Twenterand nog voor het zomerreces moet nemen over de ontmanteling van de gemeenschappelijke regeling, die zes gemeenten met elkaar hebben om met name de vaak kwetsbare mensen die vallen onder de WSW een zinvolle dagbesteding te kunnen bieden.

Natuurlijk kwam het enkele dagen hiervoor uitgegeven persbericht ter sprake, waar in niet mis te verstane bewoordingen werd aangegeven waarom de OR van mening is dat de gemeenteraden op dit moment dit besluit nog niet moeten nemen.

De pijlen van de OR zijn ook nu weer gericht op het dagelijks bestuur, waaronder voor Twenterand wethouder Martha van Abbema. 'Het DB strooit bewust zand in de ogen van de gemeenteraden en communiceert suggestieve onjuistheden' dat zijn beslist heel forse uitspraken. In de politiek is dat een doodzonde en rijp voor een motie van wantrouwen als een wethouder een raad onjuist of onvolledig informeert. In een gloedvol betoog gaf Miriam Doeschot aan dat alvorens er over de ontmanteling besloten wordt eerst duidelijk moet worden wat de gevolgen zijn voor de medewerkers, woonachtig in Twenterand, in de nieuwe opzet. Anders heeft een gemeenteraad daarover geen zeggenschap meer.

Eerder die avond bleek echter dat de meerderheid van de raad daar toch echt anders in staat. Maar de OR geeft de strijd niet op en gaat tijdens het debat over Soweco op 2 juni ook inspreken en doet een laatste poging om met name GBT op andere gedachten te krijgen. Doeschot beseft dat men op punten achter staat, maar het definitieve besluit wordt pas genomen op 30 juni, dus van opgeven wil zij niks weten.

Dat de media de laatste dagen bol hebben gestaan van berichten over de bekendmaking van de onderzoeksresultaten naar de oorzaak of oorzaken van de schades aan zeker 320 huizen langs het kanaal Almelo de Haandrik, zal niemand zijn ontgaan. Dat deze bevindingen als een bom zijn ingeslagen bij de gedupeerden, maar ook binnen de politiek is inmiddels ook wel duidelijk. Hoewel de stoom inmiddels niet langer uit de oren komt van voorzitter Jan de Haan van de stichting Kant nog Wal, is hij zeker inwendig nog steeds heel boos over de gebeurtenissen van aflopen dinsdagmiddag, maar hij is vooral heel teleurgesteld in het proces. Met name het feit dat er in het rapport herhaaldelijk aangegeven wordt dat er nog aanvullend onderzoek moet plaatsvinden, nadat men 1.5 jaar bezig is geweest met dit onderzoek, is niet in goede aarde gevallen bij de stichting, maar ook niet bij de gedupeerden. De opmerking van de voorzitter van de onafhankelijke adviescommissie Wouter van de Wetering, dat de overheid of overheden zich af moeten vragen of aanvullend onderzoek echter wel zinvol is, dreunt ook nog steeds door. Er zijn volgens deze voorzitter domweg te weinig gegevens om deze aanvullende onderzoeken goed uit te kunnen voeren. Dat is niet verwijtbaar aan de gedupeerden, maar zij zijn er wel weer de de dupe van.

Een groot aantal vragen die vooraf gesteld zijn, worden in dit rapport niet beantwoord en de stichting vraagt zich af, of men werkelijk wel serieus is genomen? Als dat niet het geval is geweest, heeft de provincie hierover in de afgelopen 1.5 jaar de schijn goed overeind kunnen houden. Er is nog steeds ongeloof over de uitkomsten en in feite zijn de gedupeerden verder van huis dan ooit, want men weet nu nog niet waar men aan toe is. Gedeputeerde Boerman moet nu zijn uitspraken waar maken dat de provincie de gedupeerden, ongeacht de uitslag van het onderzoek, niet in de steek zal laten. De Haan kan zich echter niet aan de indruk onttrekken, dat er bij de provincie wat terugtrekkende bewegingen vallen waar te nemen na deze eerdere duidelijke uitspraken. De belangrijkste vragen die nu overblijven zijn: Wat is de oorzaak dan wel en hoe ziet de helpende hand van de provincie er concreet uit? Boerman deed de belofte dat alle circa 320 gedupeerde huizenbezitters voor het einde van het jaar precies weten waar zij met betrekking tot hun eigen situatie aan toe zijn. Voordat er echter begonnen kan worden met het herstellen van de schade aan de woningen, moet wel duidelijk zijn wat dan wel de oorzaken zijn. Alleen de conclusie dat er geen causaal verband is met de werkzaamheden aan het kanaal, hoe ongeloofwaardig deze ook is, is beslist niet voldoende.

Overigens gaven de twee fractievoorzitters van de coalitiepartijen eerder in het programma aan, dat, hoewel de lokale politiek er slechts indirect bij betrokken is, alle partijen hier eenduidig in staan en gezamenlijk gaat men bespreken op welke wijze men lokaal hier wat kan en moet betekenen voor de gedupeerde inwoners van Twenterand. Over dit onderwerp en over de hoofden heen van de gedupeerden wordt geen partijpolitiek bedreven.

Ook Jan de Haan blijft overigens namens de stichting heel strijdbaar, alleen gaat in zijn geval de strijd wel aanzienlijk langer duren dan die van Miriam Doeschot. Het waren twee heel verschillende onderwerpen, maar de presentator vond nog wel een overeenkomst, want beide gasten zaten aan tafel om de belangen te behartigen van een groot aantal betrokkenen, maar zijn beiden ook persoonlijk betrokken bij deze onderwerpen.