De oppositie kan hoog of laag springen GBT en de CU zijn het eens

TWENTERAND - In het praatprogramma 'Politieke stem op Delta FM' van 28 mei j.l. bleken, en dat was ook niet echt verrassend, de beide coalitiepartners Marcus Elzinga en Gerjan Smelt het over de belangrijkste onderwerpen waarover voor het zomerreces nog een besluit moet worden genomen, het volledig met elkaar eens te zijn. Het besluit over de ontmanteling van de gemeenschappelijke regeling in het dossier Soweco, wordt 30 juni genomen en het collegevoorstel wordt met een meerderheid aangenomen. Ondanks dat de raad niet weet wat de gevolgen precies zijn voor de kwetsbare medewerkers van Soweco woonachtig in Twenterand. 

Met name de PvdA-GL en het CDA zullen alles in het werk stellen de coalitie nog op andere gedachten te brengen, maar die missie lijkt bij voorbaat kansloos. Ook het inspreken door de OR van Soweco zal het tij niet meer kunnen keren. Met name van de CU is dit toch een standpunt dat vragen oproept. Woordvoerder Carla Hilberink, zal hierop dinsdag 2 juni zeker aangesproken worden, maar het zal niet leiden tot een uitstel van de beslissing.

Het debat over het zwembad is verplaatst naar 16 juni, maar ook hier zijn de twee coalitiepartners het volledig eens. Het is voortschrijdend inzicht dat de CU qua locatie is geswitched van de locatie Vriezenveen Noord naar sportpark Het Midden, althans dat was de verklaring van Smelt. Het was, en daar deed hij ook niet moeilijk over, één van de voorwaarden om samen met GBT  een coalitie te kunnen vormen. Ook de voorkeur voor windmolens van de CU moest op het altaar van de coalitie geofferd worden, maar daar lijkt een verandering in te komen, want GBT zal mee moeten in de Regionale Energie Strategie. Maar dat gaat pas spelen in 2023 en dan is het verkiezingsprogramma van GBT aangepast wat windmolens betreft, zo gaf Elzinga aan. Hoewel dit zeker niet van harte zal gaan. 

Over het onderwerp Engbertsdijkvenen, zetten de beide partijen nog wel een aantal kanttekeningen. Er zal namelijk additioneel geld moeten komen voor de uitkoop of verplaatsing van de bedrijven die hun activiteiten niet meer kunnen uitvoeren op hun huidige locatie ten gevolge van de vernatting. Voor het Veenmuseum denken de beide heren aan het slaan van damwanden. Dat geld moet komen vanuit Europa, tenslotte komen daar de Natura 2000 plannen ook vandaan.

Er zijn verder een groot aantal onderwerpen die oorspronkelijk ook op de debatagenda an 2 juni stonden vervallen en er blijven, buiten Soweco en Engbertsdijkvenen, nog drie onderwerpen op deze debatagenda staan. Volgens verwachting zal daar niet heel lang over gedebatteerd worden, maar het blijft natuurlijk politiek, dus dat kan ook zo maar heel anders lopen. De aanpassing van de subsidieverordening Oosterweilanden is meer een technisch verhaal, het is beter voor de ondernemers en het kost geen extra geld.  De onderwerpen vestigingsklimaat en de impact van de Coronacrisis zijn respectievelijk op de agenda gezet door de PVV en de PvdA-GL en ook bij deze twee onderwerpen zullen de (debat)vonken er niet vanaf vliegen. 

Voorafgaand aan de debatten om 19.30 uur vindt er nog een korte raadsvergadering plaats, waar een aantal formele besluiten moeten worden genomen, maar daarover wordt niet gedebatteerd, want deze onderwerpen staan allemaal op de zogenaamde akkoordagenda. Het ambtsgebed duurt waarschijnlijk langer dan de besluiten die genomen moeten worden. Om deze besluiten te kunnen nemen moeten er echter minimaal wel 13 raadsleden (quorum) aanwezig zijn.

Het grote onderwerp voor een aantal oppositiepartijen wordt dinsdagavond 2 juni naar alle waarschijnlijk toch Soweco, maar ook over de Engbertsdijkvenen zal nog zeker een flink debat gaan plaatsvinden, want hierbij hebben de twee coalitiepartijen dus ook nog wat te verhapstukken met het college. De wethouder zal met toezeggingen moeten komen en de aankondiging van een amendement of amendementen voor 30 juni behoren tot de mogelijkheden. 

Delta TV zal vanaf enkele minuten voor half acht de uitzending starten. Door de Corona maatregelen zitten tijdens de raadsdebatten slechts de zeven woordvoerders van de partijen aan de raadstafel en uiteraard de voorzitter. Tussen de onderwerpen door wordt even kort geschorst zodat er ruimte is om van woordvoerder te wisselen, mits je als partij tenminste meerdere woordvoerders naar voren kunt schuiven. De griffier en de andere raadsleden (als deze er tenminste zijn, want het verzoek was om als raadslid thuis de vergadering te volgen als je deze avond geen rol hebt) die aanwezig zijn zitten in de hal van het gemeentehuis en/of de trouwzaal en kunnen daar de vergadering volgen op minimaal 1.5 meter afstand van elkaar.

Er wordt geen publiek toegelaten, doordat namelijk de uitzending via Delta TV te volgen is voldoet de vergadering aan de verplichting 'openbare vergadering'. 


«   »