Het kanaal, het zwembad en Soweco

TWENTERAND - De actualiteit zorgt er voor dat vanavond de uitzending van het politieke praatprogramma langer gaat duren dan normaal. In de reguliere uitzending die zoals gebruikelijk om 19.00 uur begint zijn Marcus Elzinga en Gerjan Smelt de gasten, de voormannen van de twee coalitiepartijen deze raadsperiode. Hoewel er door de beide heren op een groot aantal punten, zoals schriftelijk is vastgelegd, politieke afspraken zijn gemaakt, blijven er zeker nog onderwerpen over waar vanuit de beide verkiezingsprogramma's verschillend over wordt gedacht. Maar of er in dit uur zendtijd voldoende tijd is om ook hier nog aandacht aan te besteden is nog maar de vraag. 

Want de plannen voor het nieuwe zwembad en met name de gevonden dekking om de extra jaarlijkse exploitatiekosten te gaan dekken zullen wel wat tijd gaan vergen. Ook de resultaten uit de onderzoeksrapporten naar de oorzaak of oorzaken van de schade aan de huizen langs het kanaal Almelo de Haandrik en vooral de vraag wat de politiek nu kan en moet betekenen is een onderwerp dat niet binnen een paar minuten afgesloten zal worden. Het besluit dat nog voor het zomerreces genomen moet worden over Soweco is een onderwerp waar de politiek nog lang niet uit is en dit onderwerp zal dus ook wel voldoende gespreksstof opleveren. 

Na de onderbreking die deze keer dus rond 20.00 uur zal plaatsvinden gaat het programma door met twee nieuwe gasten, maar de onderwerpen waar deze gasten het over gaan hebben kwamen ook in het eerste gedeelte van het programma al aan de orde. Miriam Doeschot, woordvoerder van de ondernemingsraad van Soweco, komt uitleggen waarom deze OR enkele dagen geleden een persbericht heeft uitgebracht waarin geen woord Spaans te lezen viel. Een aantal opvallende zaken werden hierin naar buiten gebracht en juist omdat het om mensen gaat, en bovendien voor een groot gedeelte kwetsbare mensen, is de mening van de medewerkers van Soweco heel belangrijk. Er moet namelijk niet over deze mensen worden beslist, maar welk besluit er ook gaat vallen, het besluit moet mét deze mensen worden genomen.

Jan de Haan, voorzitter van de stichting Kant nog Wal, is de tweede gast die in de verlenging van dit programma aan tafel aanschuift en dat hij als belangenvertegenwoordiger van ruim 200 gedupeerde huizenbezitters iets kan vertellen over de gevoelens van de betrokkenen, na de publicatie van de onderzoeksresultaten is niet echt verrassend. Deze resultaten zijn ingeslagen als een bom en leveren nog meer vragen op dan voorheen. Direct na de presentatie op dinsdagmiddag 26 mei kwam er stoom uit de oren van Jan de Haan, al liet hij zich niet verleiden tot uitspraken die tot piepjes zouden kunnen leiden. Dat zal vanavond ook wel niet gebeuren, maar reken maar dat hij er wel een mening over heeft en deze ook kan onderbouwen.

Twee verschillende, maar allebei heel actuele onderwerpen en daar moet je in een politiek praatprogramma dus ook aandacht aan schenken is de mening van presentator Walraven. Want dat beide onderwerpen met de politiek te maken hebben is evident.

Er staan voor het zomerreces nog twee uitzendingen van dit praatprogramma op het programma en dan stopt het programma overigens definitief. Of en in welke vorm er een politiek praatprogramma terug komt bij de lokale omroep is nog niet bekend, maar daar kan men nog even over nadenken want het reces duurt tot eind augustus.

Vanavond belooft het in ieder geval weer een interessante uitzending te worden, die vanaf 19.00 uur te volgen is op Delta FM, Delta TV en de Facebookpagina van Politieke stem op Delta FM.


«   »