Enorme deceptie voor de gedupeerde huizenbezitters langs het kanaal

ZWOLLE - De onderzoeksrapporten opgesteld door de onderzoeksbureaus Deltares en TNO naar de oorzaak of oorzaken van de schades aan de circa 340 huizen langs het kanaal Almelo de Haandrik, werden vanmiddag om 12.00 uur in een online stream via YouTube vanuit het Provinciehuis in Zwolle openbaar gemaakt. De meeste aandacht ging natuurlijk uit naar het door de onafhankelijke adviescommissie opgesteld advies met aanbevelingen naar aanleiding van de conclusies uit deze rapporten. Overigens was het opvallend en zelfs ongepast, dat via twitter de conclusies ruim voor 12.00 uur al naar buiten kwamen. De provincie zou er voor waken dat de gedupeerden de uitkomst via de media moesten vernemen, helaas is dat dus niet gelukt en dat mag de provincie zich aanrekenen.  

De voorzitter van deze adviescommissie Wouter van de Wetering, gaf een uitgebreide toelichting op het advies. Vervolgens legde gedeputeerde Bert Boerman uit wat er met de resultaten en het advies gaat gebeuren en niet onbelangrijk wat de woningeigenaren de komende tijd kunnen verwachten.

Of het op papier zetten van de aanbevelingen door deze commissie de reden is dat deze presentatie, nadat de oorspronkelijke presentatie van 30 maart door de uitbraak van COVID-19 moest worden afgeblazen, bijna twee maanden op zich heeft laten wachten, werd niet bekend gemaakt. Maar dat de presentatie bijna twee maanden werd uitgesteld, moet uiteraard ook een andere reden hebben dan COVID-19 alleen. Als het maken van een advies met aanbevelingen zo lang moet duren, is er kennelijk geen eenduidige oorzaak aan te wijzen, althans dat mocht je veronderstellen. Maar alle bespiegelingen achteraf zijn niet langer interessant het rapport en de aanbevelingen liggen nu eindelijk op tafel.

De onderzoeksresultaten spreken over een aantal mogelijke oorzaken, maar er is geen relatie tussen de scheurvorming en de verzakking van de huizen aan het kanaal Almelo de Haandrik en de werkzaamheden aan het kanaal in opdracht van de provincie, zo blijkt uit het rapport. Dat is een enorme deceptie voor de gedupeerden, want vrijwel iedereen had een andere uitkomst verwacht. De uitspraken van Bert Boerman dat de provincie ongeacht de uitkomsten van het rapport de helpende hand zal bieden, moeten nu waar gemaakt worden. Het werd een dag waar met spanning en ook met enige verwachting naar werd uitgekeken, maar de uitkomst is een grote teleurstelling van de betrokkenen huizenbezitters. Het is mede aan de provincie om er geen ramp van te maken.

Er wordt in de rapportage herhaaldelijk aangegeven dat er nog aanvullend onderzoek nodig is, maar er zijn bar weinig gegevens waarvan bij deze onderzoeken gebruik kan worden gemaakt. De grotere schades aan woningen, zijn geconstateerd bij woningen gebouwd voor 1940 en daarbij is sprake van een ongelijkmatige zetting van de ondergrond, maar dat heeft geen relatie met de grondwaterstand. Ook de in de loop der tijd extra bij- en aanbouw aan de huizen zou een mogelijke oorzaak kunnen zijn. Het in trillen van damwanden heeft hier en daar de norm overschreden, maar volgens Deltaris kan dit slechts een gering effect hebben gehad en is dit slechts bij enkele woningen geconstateerd, dus kun je er niet vanuit gaan dat dit bij andere woningen ook de oorzaak is geweest. 

Kortom wat de werkelijke oorzaak of oorzaken zijn van het plotseling ineenzakken van deze huizen is, daar geeft dit onderzoek van ruim een jaar geen antwoord op. De werkzaamheden aan het kanaal zijn kennelijk niet de oorzaak, maar wat is de oorzaak dan wel? Want de deplorabele toestand van deze huizen, die in enkele jaren tijd is ontstaan, is geen aanname en daarover ontbreken de gegevens niet. Dat is de keiharde realiteit, waar deze rapportage helaas ook geen einde aan heeft kunnen maken.

De gedupeerden weten op dit moment niet wat dit gaat betekenen voor de eigen situatie en zijn nu volledig in shock. Niet alleen door de belangrijkste conclusie uit dit rapport, maar ook omdat de vele vragen die men vooraf gesteld had, niet of onvoldoende zijn beantwoord in de rapportage. De gedeputeerde heeft aangegeven dat iedereen voor het einde van dit jaar weet waar hij of zij aan toe is. Schade waar de overheid voor verantwoordelijk is wordt vergoed, gaf Bert Boerman nogmaals aan, maar uit de rapporten blijkt dat de overheid niet verantwoordelijk is, dus daar schieten de gedupeerden niets mee op. Ter verdediging van Boerman, dat zei hij overigens ook toen de resultaten nog niet op tafel lagen.

Aanvullend onderzoek kan mogelijk hier en daar nog wat veranderen, maar de kans daarop lijkt niet echt groot, met name omdat er uit het verleden, maar ook van de laatste baggerwerkzaamheden, te weinig gegevens boven water zijn te halen. Wouter van de Wetering, de voorzitter van de onafhankelijke adviescommissie, gaf dit ook al aan door aan te geven dat de overheid zich moet beraden of aanvullend onderzoek wel zinvol is. Het gaat dus om de helpende hand van de overheid, hoe gaat deze er uit zien en komt de provincie haar beloften en de gewekte verwachtingen ook gedaan in een uitzending van Politieke stem op Delta FM na. Daar horen de gedupeerden zoals het er nu voor staat op begin juli meer over, maar velen zullen nu even met hun gedachten echt ergens anders zijn en of men daar na deze onderzoeksresultaten nog veel vertrouwen in heeft?

Alle betrokken, de klankwerkgroep, waaronder de stichting Kant nog Wal, de gemeenten, het waterschap en de provincie, maar ook de individuele gedupeerden, krijgen op dinsdag 2 juni de kans om vragen te stellen aan de adviescommissie, Deltares en TNO. De vragen kunnen gesteld worden via het emailadres adh@overijssel.nl

De provincie verzamelt alle vragen en zorgt ervoor dat alle vragen én antwoorden voor iedereen beschikbaar komen. De provincie geeft aan er alles aan te doen de gedupeerde huizenbezitters zo snel mogelijk te laten weten hoe de overheden de problemen gaan aanpakken en hoe de helpende hand er uit zal gaan zien.

De rapporten en adviezen zijn te lezen op de volgende site: www.overijssel.nl/kanaalalmelodehaandrik

Samenvatting onderzoek Deltaris
Onderzoek TNO
Advies en aanbevelingen

«   »