28 mei extra lange aflevering van Politieke stem op Delta FM

VROOMSHOOP - In het politieke praatprogramma van donderdag 28 mei 2020 zijn de gasten in het reguliere deel van dit programma fractievoorzitter Marcus Elzinga (GBT) en fractievoorzitter Gerjan Smelt (CU). De roergangers van de twee coalitiepartijen zitten samen aan tafel, maar dat er een debat zal ontstaan tussen de beide heren waar de vonken van afvliegen zal niet zo snel gebeuren. Er valt echter genoeg te bespreken, want de agenda is zo kort voor het zomerreces overladen met onderwerpen.

Met name de gepresenteerde plannen inclusief de voorgestelde dekking voor de exploitatie van het nieuw te bouwen overdekte zwembad en de plannen rond Soweco komen natuurlijk voorbij. Ook de conclusies uit het onderzoeksrapport naar de oorzaak of oorzaken van de schade aan de huizen langs het kanaal Almelo de Haandrik zijn beslist onderwerp van gesprek. Walraven: ‘De zaken waar mijn beide gasten het politiek over eens zijn in deze raadsperiode staan in het coalitieakkoord, maar er zijn programmatisch zeker ook behoorlijke verschillen tussen deze twee partijen en mogelijk dat we het hierover ook nog even kunnen hebben, maar de politieke agenda is overladen zo kort voor het zomerreces, dus aan onderwerpen geen gebrek.

Na dit gedeelte van de uitzending, die zoals gebruikelijk ruim een uur zal duren, wordt er even gepauzeerd, maar na deze  onderbreking gaat het programma deze keer nog zeker een half uurtje door.

Miriam Doeschot, woordvoerder van de Ondernemingsraad Soweco, schuift namelijk aan de inmiddels opnieuw ontsmette tafel aan, om iets te komen vertellen over de nieuwe plannen met Soweco en de gevolgen die dit heeft voor de medewerkers van Soweco. In het uitgegeven persbericht werd al duidelijk hoe de OR tegen de gepresenteerde plannen aankijkt overigens. De raad moet in juni al een besluit nemen over deze plannen, dus het wordt best kort dag. Maar bezint eer u begint lijkt nog steeds van kracht te zijn. 

Ook zit in deze verlenging Jan de Haan, voorzitter van de stichting Kant nog Wal aan tafel. Hij zal reageren op de conclusies die vermeld staan in het rapport naar de oorzaak of oorzaken van de schade aan een groot aantal huizen langs het kanaal Almelo de Haandrik die 26 mei j.l. zijn gepresenteerd en waar de gedupeerden zo lang op hebben moeten wachten. Het rapport bestaat uit zo'n 900 bladzijden dus daar valt wel het één en ander over te zeggen. Gelukkig komt er ook een publieksvriendelijker uitgave waarin de zaken wat gecomprimeerd worden vermeld. 

Kortom het wordt donderdagavond 28 mei weer een interessante en met name actuele uitzending die om 19.00 begint en om circa 20.45 afgelopen zal zijn. De uitzending is te volgen via Delta TV, Delta FM en via de Facebookpagina van het programma.


«   »