Het wordt nog even flink aanpoten voor de politici

TWENTERAND - Het wordt nog even flink aanpoten voor de dames en heren van de politiek alvorens men op reces kan tot ergens eind augustus/begin september. Er moeten een flink aantal besluiten genomen worden en er staat hen nog  een groot aantal uren vergadertijd te wachten en dat kan fysiek in het gemeentehuis zijn of mogelijk thuis achter de computer. Dat geldt met name voor de stemmingen, want daarover is nog niet specifiek naar buiten gekomen hoe die zullen plaatsvinden. Wel staat vast dat tijdens de debatten alleen de raadsleden die het woord over een onderwerp willen voeren of dit nu in de eerste, tweede of derde termijn is, fysiek aanwezig zullen zijn in de raadszaal samen met de voorzitter en de griffier. Buiten de media zal er ook geen publiek in de raadszaal aanwezig zijn en zal er waarschijnlijk schriftelijk ingesproken worden. Ook daarover is echter nog niet alles duidelijk. 

2 juni 2020 een raadsvergadering en raadsdebatten

Op dinsdagavond 2 juni wordt om 19.30 begonnen met een raadsvergadering en over de onderwerpen die op de agenda staan wil geen van de partijen het debat voeren dus deze staan allemaal op de zogenaamde akkoordagenda. Dat worden dus hamerstukken, maar er moet wel degelijk over gestemd worden dus moet er minimaal een zogenaamd quorum aanwezig zijn (13 raadsleden) om besluiten hierover te kunnen nemen. Hoe dit precies in z'n werk gaat wordt nog bekend gemaakt.

Aansluitend, en dat zal om ongeveer 19.45 uur zijn wordt begonnen met de raadsdebatten en er staan een paar belangrijke onderwerpen op de agenda, waaronder Soweco en Engbertsdijkvenen. De Ondernemingsraad van Soweco heeft aangegeven te willen inspreken, maar of dit fysiek gaat gebeuren of dat er schriftelijk ingesproken gaat worden is ook nog niet echt duidelijk. Verder hebben een aantal partijen onderwerpen op de agenda laten plaatsen waaronder de PVV met het vestigingsklimaat en de PvdA-GL over de impact van de Coroniacrisis. Opvallend dat de PvdA-GL, althans volgens de agenda, zichzelf niet heeft aangemeld om hier in eerste termijn wat over te willen zeggen. De reserve datum voor de debatten (3 juni) is nog niet ingevuld, maar als de debatten op 2 juni uitlopen, worden de debatten op 3 juni voortgezet.

16 juni het debat over het zwembad

Dinsdagavond 16 juni is er een extra debatavond ingepland met maar één onderwerp waar over gesproken gaat worden en dat is het collegevoorstel over het nieuwe zwembad. Er wordt kennelijk uitgegaan dat alle partijen hierover het woord willen voeren en de woordvoerders zullen volgens verwachting de fractievoorzitters zijn, hoewel het CDA in dit debat raadslid Kuilder wel naar voren zal schuiven. Dat is gezien zijn ervaring met betrekking tot dit onderwerp ook vrij logisch. Gestemd zal er over dit onderwerp nog niet, dat zal plaatsvinden op 30 juni 2020, maar met name over het collegevoorstel voor de dekking van de exploitatiekosten, ligt een stevig debat in het verschiet. In een PLUS + bericht heeft de Twenterander hierover al het één en ander over op papier gezet, maar dat is slechts een mening en de partijen zullen uiteraard hun eigen afwegingen maken. Mede gezien de berichten via de sociale media lijkt GBT de collegeplannen te steunen en daarmee staat de uitkomst van het debat bij voorbaat vast. Dat wil zeker niet zeggen dat het geen interessante debatten kunnen  worden, maar de vraag of het collegebesluit er door komt, is niet echt aan de orde. Schorsingen tijdens dit debat zijn overigens niet uitgesloten en of de oppositie als één blok kan en gaat opereren is ook nog maar de vraag.

Overigens kan er op 16 juni, voorafgaand aan de debatten ook nog een raadsvergadering plaatsvinden. Deze vergadering wordt wel aangekondigd, maar er staan nog geen onderwerpen vermeld, dus dat kan nog alle kanten op. 

30 juni raadsvergadering met o.a. het besluit over het zwembad

Deze raadsvergadering gaat zeker door en in deze vergadering wordt dus o.a. het besluit over het zwembad genomen. Er komt waarschijnlijk geen  herhaling van zetten, want in het debat van 16 juni wordt al duidelijk, dat een meerderheid dit collegevoorstel zal steunen. Dat zwembad op Het Midden gaat er dus komen, maar er zullen waarschijnlijk wel één of meerdere amendementen komen vanuit de oppositie met betrekking tot de dekking van deze plannen. Maar ook daar moet uiteraard een meerderheid voor gevonden worden om deze aangenomen te krijgen. Dat alle raadsleden, hierover hun stem zullen gaan uitbrengen over dit onderwerp staat bijna vast, maar ook hier is het dus nog even afwachten op welke wijze dit vorm wordt gegeven.

Het worden dus nog best interessante vergaderingen op weg naar het zomerreces en u kunt alle bijeenkomsten uiteraard volgen via Delta TV.


«   »