Het CDA komt op voor mensen met een hoge nood

TWENTERAND - De gemeente Twenterand is verplicht te zorgen voor genoeg openbare toiletten, als vermeld staat in het VN-verdrag voor de rechten van personen met een handicap. In de gemeente Twenterand zijn op dit moment enkele beschikbare openbare toiletten, maar zoals tevens wordt aangegeven in de raadsbrief inzake uitvoering van toezegging met betrekking tot openbare toiletten, kan de dekkingsgraad beter. Oftewel, er is gebleken dat er onvoldoende openbare toiletten in de gemeente aanwezig zijn.

Op 12 november 2019 heeft wethouder Paters de toezegging gedaan om zich te gaan verdiepen in de mogelijkheden en kosten van openbare toiletten. Hierbij is aangegeven dat de kosten van een openbaar toilet zestig- tot tachtigduizend euro bedragen en voor een nieuwe unit zo’n twee ton. Als alternatief wordt gesteld dat de Twenterandse bedrijven en instellingen kunnen worden benaderd door de gemeente om hun toiletten open te stellen voor openbaar gebruik. De bedrijven en instellingen zullen zich zelf moeten aanmelden via de Hoge Nood-app, zodat mensen in Twenterand kunnen zien waar de dichtstbijzijnde openbare toilet is.

Het CDA Twenterand heeft een aantal aanvullende vragen:

1. Er wordt gesteld dat de kosten van een openbaar toilet zestig- tot tachtigduizend euro bedragen. Gaat het hierbij om een reeds bestaande toiletvoorziening? Wat zijn deze kosten, kunt u die nader specificeren?

2. De discussie over openbare toiletvoorzieningen is in meerdere gemeenten gevoerd. Heeft de gemeente hierover met andere gemeentes contact gehad hoe men daar invulling geeft aan deze verplichting? En welke gemeentes zijn dat? Welke oplossingen hebben andere gemeenten om meerdere toiletvoorzieningen te creëren? Zijn hierbij oplossingen naar voren
gekomen die ook in Twenterand mogelijk zijn?

3. Is er een overzicht of informatie beschikbaar vanuit de gemeente Twenterand waar de openbare toiletten zich bevinden binnen de gemeente Twenterand? Kan deze informatie ook op een dusdanige wijze beschikbaar komen zodat deze voor de doelgroep beschikbaar is?

4. CDA Twenterand is van mening dat de openbare toiletten voor iedereen toegankelijk moeten zijn, dus ook voor minder validen. Zijn de openbare toiletten ook toegankelijk voor mensen met een beperking? Zo nee: Waarom niet en wat is het beleid van de gemeente Twenterand t.a.v. dit onderwerp? Bent u van plan om dit toch te wijzigen zodat de openbare toiletten
voor al onze inwoners toegankelijk zijn?

5. Is de gemeente Twenterand bereid om bedrijven/instellingen te steunen als het gaat om de realisatie van openbare toiletten? Zo ja, op welke manier kan de gemeente de bedrijven/instellingen steunen?


«   »