Er staan maar liefst 39 onderwerpen op het aanmeldformulier

TWENTERAND - Op het aanmeldformulier dat de partijen door het college is aangereikt en waaruit de partijen morgenochtend voor 10.00 uur een keuze moeten maken over welke onderwerpen zij met elkaar en met het college een debat willen voeren, staan maar liefst 39 onderwerpen vermeld. En zeker niet de minste onderwerpen, zoals de bouw van het zwembad en de ontmanteling van Soweco en de nieuwe plannen om er even twee te noemen, maar er staan zeker nog een groot aantal andere heel belangrijke onderwerpen op dit aanmeldformulier. De vraag is dan natuurlijk of partijen in staat zijn deze tsunami aan onderwerpen de politieke aandacht te geven die noodzakelijk is. 

Natuurlijk krijgen de zogenaamde grote onderwerpen de volle aandacht, maar het zijn de op het oog kleine onderwerpen die mogelijk niet de aandacht krijgen die ook deze onderwerpen verdienen. Fysiek is het namelijk vrijwel onmogelijk om je als partij voor te bereiden op deze hoeveelheid aan onderwerpen en recht te doen aan de vaak vele onderliggende stukken. Het gevaar bestaat dus dat er onderwerpen in de komende raadsvergadering worden aangenomen zonder dat de inhoud en de consequenties voldoende zijn gewogen. Het is gebruikelijk dat een college nog snel even voor het zomerreces er een aantal onderwerpen doorheen wil jassen, maar deze hoeveelheden kunnen een gevaar voor de democratische rechtsgang betekenen, gewoon omdat bijvoorbeeld een eenmanspartij deze hoeveelheden onmogelijk allemaal kan behappen en het niet onmogelijk is dat er besluiten over onderwerpen genomen moeten worden of verstrekte informatie moet worden verwerkt waarover de inhoudelijke kennis op dat moment mogelijk onvoldoende aanwezig is.  

Het college en/of de ambtenaren en de agendacommissie zijn verantwoordelijk voor het aanleveren van de onderwerpen en bepalen de planning van de onderwerpen die de raad worden aangedragen. Hier moet kennelijk toch wat verkeerd zijn gegaan, want 39 onderwerpen op een aanmeldformulier lijkt een record, maar dan wel een record waar je als organisatie en bestuur zeker niet trots op kunt zijn. Natuurlijk worden er extra debatavonden ingelast en gebruik gemaakt van de reserve avond voor debatten en er kan zelfs mogelijk ook nog een extra raadsvergadering worden ingelast. Maar de hoeveelheid werk dat een raadslid op dit moment toegeschoven krijgt wordt hierdoor niet minder en de vraag rijst of dit democratisch nog wel verantwoord is. Ieder onderwerp waar de raad een besluit over dient te nemen of kennis van moet nemen, moet op de juiste manier door de raadsleden behandeld kunnen worden en met deze hoeveelheid aan onderwerpen, is het maar zeer de vraag of dat gaat lukken.

Dit soort zaken zijn overigens niet nieuw, maar kennelijk slaagt de agendacommissie er niet in of althans onvoldoende in de agenda zodanig vast te stellen, dat in ieder geval alle onderwerpen de aandacht krijgen die noodzakelijk is om gedegen besluitvorming te kunnen garanderen. Dat is een gevaar dat niet onderschat moet worden.


«   »