Armoede preventieregisseur gaat 1 juni 2020 aan de slag

TWENTERAND - Het college van B&W heeft de agenda schuldenaanpak voor Twenterand vastgesteld. In deze agenda geeft het college aan hoe ze de komende jaren de schuldenproblematiek onder de inwoners wil bestrijden. Door de coronacrisis raken meer mensen in de financiële problemen. Een goede aanpak van schulden is daarom de laatste tijd nog belangrijker geworden.

De gemeente kan schulden onder haar inwoners niet alleen bestrijden. Daarom zijn er eerst gesprekken  gevoerd met alle partijen in Twenterand die werkzaam zijn op het gebied van schulden- en/of armoedeproblematiek. Eind vorig jaar is daarvoor een netwerkbijeenkomst georganiseerd. Daar waren onder meer de Stadsbank Oost Nederland, Stichting Boot, beschermingsbewindvoerders en het maatschappelijk werk aanwezig. De uitkomsten van de bijeenkomst vormen de basis van de nieuwe agenda.

Armoede preventieregisseur

Onderdeel van de agenda is dat vanaf 1 juni 2020 een armoede preventieregisseur aan de slag gaat in Twenterand. Iedereen met vragen op het gebied van financiën kan daar terecht. Een van de taken van de regisseur zal ook zijn dat er een betere verbinding komt tussen het gemeentelijke Meldpunt Schulden en andere partijen. Het Meldpunt Schulden bestaat al een aantal jaren maar is nog niet bij iedereen bekend.

Wethouder Martha van Abbema is blij dat er een armoede preventieregisseur is aangesteld: “We hopen dat we hiermee inwoners met financiële problemen nog beter kunnen bijstaan en eerder kunnen helpen.” Sociaal domein wethouder Mark Paters vult haar aan: “Voorkomen is beter dan genezen en dat geldt zeker bij financiële problemen.” De armoede preventieregisseur is in dienst van Incluzio uitvoering (voorheen Radar uitvoering) en werkt nauw samen met het Scheidingspunt.

Onderwijs

Naast de armoede preventieregisseur investeert de gemeente de komende periode ook nadrukkelijk in onderwijs. Belangrijke onderwerpen daarbij zijn voorschoolse educatie, laaggeletterdheid en een betere samenwerking met partners.


«   »