Scenario presentatie onderzoeksrapport bekend gemaakt

ZWOLLE -  Zoals door De Twenterander al aangegeven werd, is het scenario bekend gemaakt en overhandigt de onafhankelijke adviescommissie het onderzoeksrapport en haar advies met aanbevelingen over een aanpak aan provincie Overijssel op 26 mei 2020 in een online bijeenkomst. Het rapport gaat in op de oorzaak of oorzaken van de schade aan woningen in het gebied langs het kanaal. Het gaat niet in op de schade per individuele woning. Vanwege de maatregelen rondom corona is het niet mogelijk om een openbare bijeenkomst te organiseren. Daarom wordt de overhandiging van het onderzoeksrapport op 26 mei live uitgezonden via internet. De uitzending start om 12.00 uur. Via de link https://youtu.be/E6SAbQ-9zGM kunt u de uitzending bekijken.

De voorzitter van de adviescommissie, Wouter van de Wetering, geeft een korte toelichting op het advies. Deltares en TNO geven een toelichting op het onderzoeksrapport. Bert Boerman, gedeputeerde provincie Overijssel, legt uit wat er met de resultaten van het onderzoek gaat gebeuren en wat u de gedupeerde woningeigenaar de komende tijd kan verwachten.

Het volledige onderzoeksrapport is op 26 mei voor iedereen digitaal beschikbaar. Dat geldt ook voor het advies van de onafhankelijke adviescommissie. Deze informatie komt te staan op de sites van de provincie, het waterschap en de gemeenten. Het advies van de commissie is ook in de vorm van drukwerk verkrijgbaar. 

Direct na ontvangst gaan alle betrokkenen het onderzoek bestuderen. Een week later, op dinsdag 2 juni, krijgen de Klankbordgroep, de gemeenten, het waterschap en de provincie de gelegenheid om vragen te stellen aan de adviescommissie, Deltares en TNO. Vragen over het onderzoek kunt u stellen via schade.adh@overijssel.nl of via uw zaakbegeleider. Dit kan ook via de Stichting Kant nog Wal, die vertegenwoordigd is in de Klankbordgroep. De provincie verzamelt alle vragen en zorgt ervoor dat vragen én antwoorden voor iedereen beschikbaar komen. Ons doel is dat u als eigenaar zo snel mogelijk weet hoe wij als overheden de problemen gaan aanpakken. Totdat die duidelijkheid er is, doen wij er alles aan om iedereen veilig te laten wonen. Daar verandert niets aan.

Eind 2018 kwamen de eerste meldingen van schade in het gebied. Provincie Overijssel heeft toen namens de betrokken gemeenten en het waterschap de coördinatie op zich genomen. Met een vertegenwoordiging van de bewoners (Klankbordgroep), de gemeenten Twenterand, Hellendoorn, Ommen en Hardenberg en het waterschap Vechtstromen heeft provincie Overijssel een onderzoeksopdracht gegeven aan Deltares en TNO. Om te achterhalen wat de oorzaak van de schade is. En om te bepalen wat er moet gebeuren om verdere schade te voorkomen. Een onafhankelijke adviescommissie heeft toezicht gehouden op het onderzoek.

Als gevolg van de coronamaatregelen blijft het inlooppunt aan Schoolstraat 14 in Vroomshoop tot nader bericht gesloten. De zaakbegeleiders leggen gedurende deze periode zeer beperkt huisbezoeken af. Per mail of per telefoon zijn de zaakbegeleiders goed bereikbaar. Heeft u een vraag, maar heeft u (nog) geen zaakbegeleider? Mail dan naar schade.adh@overijssel.nl. Of neem contact op met de omgevingsmanager Simone van Rooij, 06 1079 5843.

Kijk ook op
www.overijssel.nl/kanaalalmelodehaandrik

Deze informatie is zojuist via een nieuwsbrief door de provincie naar buiten gebracht

Eerder stond de bekendmaking van dit rapport gepland voor 30 maart 2020 en zouden de vragen ook een week later (7 april) kunnen worden gesteld. Waarom deze online bijeenkomst bijna twee maanden later pas wordt georganiseerd en waarom dus de gedupeerden twee maanden langer hebben moeten wachten op de resultaten van een onderzoek waar ze al zo lang op hebben moeten wachten, blijft tot op dit moment onbeantwoord. Als je de publicatie van dit rapport eerder voor 30 maart hebt vastgesteld, moet het rapport voor of op 30 maart al gereed zijn geweest, dus waarom dan twee maanden wachten? Die vraag zal ongetwijfeld gesteld worden.


«   »