De stukken liggen nog niet op tafel, maar er is nu al gedoe over

TWENTERAND - Het collegevoorstel over de bouw van een nieuw overdekt zwembad in de gemeente Twenterand zal volgens verwachting morgen na de collegevergadering toegevoegd worden als onderliggend stuk aan het formulier waaruit de politieke partijen een keuze kunnen maken over welke onderwerpen men met elkaar het debat wil aangaan of een wethouder vragen wil gaan stellen. Het is gegaan zoals deze nieuwssite in een eerder artikel al had voorspeld.

Maar voordat er überhaupt inhoudelijk nog maar een woord tussen de partijen is gesproken over dit voorstel, is alleen de aanlevering van deze stukken al aanleiding voor gedoe tussen de politieke partijen. Er zijn partijen, en dat zijn uiteraard oppositiepartijen, die nu aangeven onvoldoende tijd te hebben om zich goed voor te bereiden op dit belangrijke debat en hier de fractie- of steunfractieleden in mee te nemen. Het debat staat gepland voor 2 of 3 juni 2020, want er komen zoveel onderwerpen op de debatagenda  dat er zeker sprake zal zijn van twee debatavonden. Ook het onderwerp Soweco staat namelijk op de agenda en dat is ook een onderwerp waar vrijwel alle partijen wat over willen zeggen en dat de OR van Soweco zal inspreken staat vrijwel vast. 

Een uitstel tot na het zomerreces van de besluitvormende raadsvergadering over dit onderwerp zou een aantal partijen dan ook goed uitkomen. Het college en de collegepartijen is er echter alles aan gelegen om voor het zomerreces, dus uiterlijk in de raadsvergadering van 30 juni 2020, een besluit te nemen over het voorstel m.b.t. het zwembad. Men wil geen enkel risico nemen dat de besluitvorming hierover wordt uitgesteld tot na het zomerreces, want dat zou mogelijk kunnen betekenen, dat de bouw van het zwembad pas na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 gestart kan worden en deze partijen weten wat er na verkiezingen kan gebeuren met genomen besluiten. Dat risico willen GBT en de CU dus zeker niet nemen en willen een besluit op 30 juni 2020. Mogelijk dat de coalitiepartijen bereid zijn, als gebaar in de richting van de oppositie om het debat over het zwembad of Soweco te verplaatsen naar bijvoorbeeld 16 juni (dat lijkt qua agenda een mogelijkheid), maar aan de datum voor een besluit uiterlijk op 30 juni voor het zwembad zal zeker worden vastgehouden, dat staat als een paal boven water. 


«   »