Tijs de Bree en Marcus Elzinga in debat via twitter

TWENTERAND/ZWOLLE - De uitbraak van het Coronavirus is er mede voor verantwoordelijk dat het politieke debat wat minder kan worden gevoerd, althans fysiek kan worden gevoerd. Via de sociale media zie je natuurlijk nog regelmatig zo'n debatje ontstaan en vaak gaat dit dan tussen raadsleden onderling of tussen een raadslid en een inwoner of een andere geïnteresseerde in het onderwerp. Overigens kun je niet altijd zeggen dat dit inhoudelijk hoogstaande debatten zijn.

Een debat op twitter tussen een gedeputeerde en een raadslid/fractievoorzitter zie je echter niet zo vaak en als dit dan gebeurt trekt dit uiteraard de aandacht. 

     Gedeputeerde Tijs de Bree

Raadslid Barry Overink van Burger Belangen Enschede (BBE) gooide de knuppel in het hoenderhok door via een twitterbericht aan te geven dat het er op lijkt dat een viertal gemeenten in Twente, waaronder Twenterand, niet serieus te werk gaan. Twenterand krijgt van dit raadslid overigens de meeste verwijten. De opgave waaraan alle veertien gemeenten in Twente moeten voldoen is om voor een vastgestelde datum aan te geven op welke wijze zij hun verantwoordelijkheid nemen om te komen tot de gezamenlijke doelstelling in Twente om duurzaam energie op te wekken. De provincie wil dat Twente met de aanleg van bijna vijftig windmolens, 630 hectare zonnevelden en 300 hectare zonnedaken op grote bedrijfspanden in 2030 de helft van het energiegebruik uit groene stroom gaat halen. Tot nu toe is van deze ambitie op het gebied van duurzame energie slechts 8 procent waargemaakt. Overink vindt dat vier gemeenten deze opgave onvoldoende serieus ter hand nemen en geeft tevens aan dat Enschede dit verzaken van deze gemeenten zeker aan de orde gaat stellen bij gedeputeerde Tijs de Bree die in Overijssel over de ‘energietransitie’ gaat. 

Of gedeputeerde de Bree op het twitterspoor gezet is door Overink of dat hij dit uit zichzelf heeft gedaan is niet duidelijk, feit is echter dat ook de Bree zich mengde in dit twitterdebat. Met name de opmerking van de fractievoorzitter van Gemeente Belangen Twenterand, Marcus Elzinga, dat de datum voor de aanlevering van het definitieve bod, mede door de Coronaperikelen, is opgeschoven naar 1 oktober, werd onderwerp van het debat. Omdat Twenterand als enige gemeente van Twente via een burgerpeiling haar inwoners betrekt bij de invulling van haar aandeel en aanbod heeft deze gemeente deze tijd tot 1 oktober ook wel nodig. Het definitieve bod dat Twenterand gaat uitbrengen wordt dus uiteindelijk gedragen door de inwoners en bovendien worden hier de locaties in meegenomen. Ook over deze locaties zullen in een later stadium dan geen of in ieder geval minder grote discussies meer ontstaan. Over de deadline van 1 juni twittert Elzinga in de richting van de Bree: 'Regio's kunnen ook een voorlopige versie inleveren (..) De bestuurlijk vastgestelde concept-RES kan tot 1 oktober worden aangeleverd." regionale-energiestrategie.nl/Nieuws/1632540U heeft PS toegezegd ruimte te laten bij gemeenten om met hun inwoners aan de slag te blijven nav zorgen participatie.

De gedeputeerde twitterde vervolgens als reactie hierop: "Dit is onjuist. De RES Twente wordt 1 juni 2020 aangeboden aan het Nationaal Programma Regionale Energie Strategie.'

Kortom de beide heren verschillen van mening met elkaar over de datum van aanlevering van het definitieve bod, of ze praten volkomen langs elkaar heen.

Overigens heeft Twenterand ruim voor 1 juni 2020 al een voorlopig bod gedaan met daarin het aandeel dat het zonnepark Oosterweilanden levert aan de opwekking van duurzame energie. Het bestuurlijk besluit waarin alle 14 definitieve biedingen van de gemeenten worden meegenomen vindt dus pas plaats, zoals ook via de aangeleverde link van Elzinga valt te lezen, op of na 1 oktober en gemeenten kunnen tot aan 1 oktober hun definitieve bod inleveren of het aanbod van juni 2020 gestand doen. Alle ophef die Overink heeft aangezwengeld en de verwijten richting de vier gemeenten lijken op z'n minst dus te voorbarig.

Het verschil van mening tussen de Bree en Elzinga, is toch wat vreemd, want er is beslist sprake van uitstel tot 1 oktober en je mag toch aannemen dat ook deze gedeputeerde hiervan op de hoogte is. De wens, ook van de provincie,  om de inwoners te betrekken bij dit aanbod en daardoor meer draagvlak te creëren wordt alleen door de gemeente Twenterand in de praktijk toegepast. Dat zet de opmerking van Overink dat Twenterand niet serieus te werk gaat in een heel ander daglicht, er lijkt hier juist sprake te zijn van het tegenovergestelde. Het lijkt zinvol dat gedeputeerde de Bree en fractievoorzitter Elzinga het over de datum waarop het definitieve bod binnen moet zijn binnenkort maar eens moeten hebben en dat kan ook prima via twitter. Dat kan dan beter via privé berichten en niet in het openbaar, maar de uitkomst mag best gedeeld worden. Of er is hier sprake van het volkomen langs elkaar heen praten of zeg maar twitteren, maar als dit niet het geval is lijkt Elzinga in dit debat toch echt de betere papieren te hebben. Raadslid Overink moet zich in het vervolg eerst beter voorbereiden alvorens hij in de richting van andere gemeenten gaat wijzen en er een gedeputeerde bij wil gaan halen.