Nieuw scenario publicatie onderzoeksrapport

TWENTERAND - Oorspronkelijk lag het in de bedoeling dat het rapport over de oorzaak of oorzaken waardoor ruim 320 huizen langs het kanaal Almelo de Haandrik schade hebben opgelopen, op 30 maart 2020 openbaar zou worden gemaakt. Hiervoor was een gezamenlijke bijeenkomst gepland in het gemeentehuis van Twenterand. Door de uitbraak van het Coronavirus, moest deze bijeenkomst afgeblazen worden. Waardoor het rapport echter bina twee maanden onder de pet werd gehouden is niet echt bekend. Volgens informatie van mensen die dit kunnen weten worden de gedupeerden volgende week ingelicht over hoe en wat er gaat gebeuren en dus op welke wijze er nu vorm wordt gegeven aan de publicatie van dit rapport.

Dit rapport gaat overigens niet in op de individuele schade gevallen, die variëren van scheurvorming tot het volledig onbewoonbaar zijn van huizen. Als in het rapport wordt vastgesteld dat er een relatie is tussen deze schadegevallen en de werkzaamheden aan het kanaal is dat in ieder geval een flinke stap voorwaarts richting een oplossing, ook voor alle individuele gevallen. Over het feit dat deze relatie niet kan worden aangetoond daar wil op dit moment nog niemand aan denken, het ligt niet voor de hand, maar is aan de andere niet volledig uit te sluiten. Dit zou echter een enorme klap voor iedereen betekenen, met name omdat de provincie al heeft aangeven dat als er een verband wordt gelegd met deze werkzaamheden, de provincie haar verantwoordelijkheid zal nemen, waardoor gesteggel en rechtszaken voor de gedupeerden wordt voorkomen en bovendien zijn er al financiële middelen voor gereserveerd.  

Het uitgangspunt is nog steeds dat eerst de gedupeerden worden ingelicht en daarna pas de media en dat is natuurlijk heel erg logisch. Het lijkt er op dat volgende week een eerste stap kan worden gezet richting een oplossing voor een heel schrijnende situatie die om meerdere redenen al veel te lang op zich heeft laten wachten en waar zo veel mensen slapende nachten van hebben gehad en nog hebben. Als de oorzaak daadwerkelijk aan de werkzaamheden aan het kanaal liggen, zal eerst begonnen moeten worden met het wegnemen van deze oorzaak of oorzaken alvorens er met het herstel van de 320 huizen kan worden begonnen. Dit dossier kan overigens nog lang niet gesloten worden en er is heel veel geld mee gemoeid, niet alleen om de materiële schade bij de gedupeerden te herstellen, maar ook om de psychische impact van deze gebeurtenissen die dit heeft en heeft gehad te boven te komen, want die schade zie je niet direct, maar die is er zeker en dit herstel gaat langer duren dan het herstellen van de schade aan de huizen. 


«   »