Geen online raadsvergaderingen meer voor Twenterand

TWENTERAND - Op initiatief van de PvdA-GL blijft het voor de gemeenteraad van Twenterand bij één online raadsvergadering. Dinsdagavond 21 april 2020 gaat dus de boeken in als de eerste en mogelijk enige avond dat er in deze gemeente een raadsvergadering heeft plaatsgevonden, waarbij de raadsleden vanuit huis deel genomen hebben aan een raadsvergadering en ook een aantal keren online hebben gestemd. Met recht een historische gebeurtenis.

Het besluit is in eerste instantie niet genomen omdat de kwaliteit van de verbindingen regelmatig te wensen over laat bij het online vergaderen, waardoor in omliggende gemeenten zelfs vergaderingen gestopt moesten worden, maar heeft het feit dat men tijdens de debatten elkaar in de ogen wil kunnen kijken en in wil kunnen spelen op de lichaamstaal van elkaar, de doorslag gegeven. Ook de verplichting dat deze vergaderingen openbaar te volgen moeten zijn en dat dit dus niet goed mogelijk is als de techniek zo'n grote rol kan spelen, is mede bepalend geweest voor dit besluit. Dit werd bekend gemaakt in de uitzending van Politieke stem op Delta FM van 14 mei 2020, waar Stephan Reusken (PvdA-GL) en Erik Veltmeijer (PVV) de gasten waren van presentator Chris Walraven.

Op de debatavond van 2 en mogelijk 3 juni zijn dus, buiten de voorzitter en de griffier, alleen de woordvoerders van de zeven partijen in de raadszaal aanwezig en voor de SGP, de PVV, de VVD en de PvdA-GL zijn deze woordvoerders nu dus al bekend, maar voor GBT, het CDA en de CU kunnen de namen vooraf nog niet ingevuld worden. Hoewel er tijdens de debatten uiteraard niet gestemd wordt, zal in de raadsvergaderingen, waar besluiten worden genomen, ook niet meer online gestemd worden. Hoe dit dan  georganiseerd gaat worden werd in deze uitzending niet helemaal duidelijk, maar de opmerking dat er voldoende ruimte is in het gemeentehuis, geeft wel een richting aan. 

Over de procedure met betrekking tot het vertrek van gemeentesecretaris Henk ten Brinke, waren de beide gasten het overigens ook eens, namelijk de gemeenteraad gaat hier niet over. Wel werd duidelijk dat als er in een vaststellingsovereenkomst sprake is van een financiële vergoeding, dit naar voren moet komen in de bestuursrapportage 2020 en/of de begrotingsbehandeling 2021 en dan kan de raad hier mogelijk wel wat gaan vinden.  Dat de stem van de ondernemers met winkels aan het Linderflier in Vroomshoop de doorslag moet geven bij een mogelijke verplaatsing, daar waren de heren gauw klaar mee. Dat dit weer aan de orde werd gesteld door het college wekte overigens best verbazing. De beide gasten waren het over deze drie onderwerpen dus volledig eens met elkaar, maar dat kon niet gezegd worden van alle onderwerpen die ter tafel kwamen

Met name over de ontwikkelingen rond de Engbertsdijkvenen en de Regionale Energie Strategie (RES) verschilden de beide fractievoorzitters fors van mening en ging men met elkaar het debat aan, tot zichtbaar genoegen van de gespreksleider. De PvdA-GL is bereid akkoord te gaan met de plaatsing van windturbines boven de 200 meter op het grondgebied van de gemeente Twenterand, indien dat noodzakelijk is om de gemaakte afspraken te halen met betrekking tot het opwekken van duurzame energie en de PVV is daar rigoureus op tegen. De PVV denkt aan een kerncentrale of aan thorium.

De PVV vindt het van de zotte dat er zoveel geld wordt verspild aan de instandhouding van een stukje hoogveen, waardoor zelfs bedrijven verplaatst moeten worden. Duidelijk werd dat de hiervoor beschikbare 25 miljoen euro  bij lange na niet voldoende lijkt om de plannen uit te voeren en de bedrijven te compenseren voor de vernatting die er gaat ontstaan, waardoor agrariërs hun bedrijf niet meer kunnen uitvoeren. Ook het veenmuseum wordt in haar bestaan bedreigd door deze vernatting. Reusken ziet echter wel mogelijkheden om de gevolgen van deze vernatting voor de betrokken bedrijven en het veenmuseum te beperken maar geeft ook aan dat dit extra geld gaat kosten. Als er extra gelden komen, moet daar de aanleg van de zo gewenste fietspaden tussen Bruinehaar en De Pollen en langs de Gravenweg bij worden betrokken, daar was men het dan weer wel over eens. Reusken hield een gloedvol pleidooi voor de natuur in het algemeen en voor het Engbertsdijkvenen in het bijzonder, maar dat pleidooi was, althans aan de voorman van de PVV Twenterand Veltmeijer, niet besteed.

Er kwamen nog een aantal interessante onderwerpen voorbij en ook werd bekend dat het college volgende week komt met het voorstel over het nieuwe zwembad. Als de eerdere afspraken over de zogenaamde 645.000 euro in dit voorstel niet meer nagekomen worden en er (te) veel geld bij moet, ontstaat er zeker een fors debat, zo gaf Reusken aan. Overigens gaf hij ook aan niet persé te willen vasthouden aan de plannen voor een nieuw zwembad in Twenterand. Veltmeijer gaf aan dat de PVV bij dit onderwerp niet op de barricaden zal staan, omdat de partij niet betrokken was bij de eerder gemaakte afspraken over dit zwembad en de maximale kosten voor de exploitatie van de twee gemeentelijke zwembaden. Hij vond echter wel dat Twenterand een overdekt zwembad moet hebben en houden.

Hieronder kunt u de uitzending in zijn geheel terugkijken via het YouTube kanaal van de Delta Media Groep en dat is beslist de moeite waard.


«   »