Recycling Breken en Sorteren kan ook geen potten breken

TWENTERAND - Er is op 22 januari 2020 een handhavingsverzoek ingediend door de Branchevereniging Recycling Breken en Sorteren, oftewel BRBS Recycling, statutair gevestigd aan de van Heemstraweg-west 2 b, 5301PA te Zaltbommel. In het verzoek tot handhaving wordt gevraagd op te treden tegen het vermeende strijdige gebruik voor het bewerken van steenachtig afval op de locatie van het bedrijf Dekker gevestigd aan de Agteres in Den Ham.

De gemeente heeft dit verzoek afgewezen en heeft hiervoor de volgende onderbouwing:

Het verzoek is gericht op het zonder vergunning en in strijd met relevante wet- en regelgeving bewerken van steenachtig afval op het perceel Achteres 8b. Er zijn ten minste 20 onaangekondigde controles uitgevoerd door toezichthouders van zowel de
gemeente Twenterand als de Omgevingsdienst Twente tijdens de looptijd van de beslistermijn, op verschillende tijdstippen en dagen, waaronder in het weekend. Tijdens die controles zijn geen bewerkingsactiviteiten met betrekking tot steenachtig materiaal waargenomen.

Daarmee is vast komen te staan dat geen sprake is van een overtreding van een wettelijk voorschrift, waardoor de bevoegdheid ontbreekt om handhavend op te treden.

Deze uitspraak is dus in het voordeel van Dekker, maar daar schiet het bedrijf in haar wens om zes keer per jaar toestemming te krijgen puin te mogen breken natuurlijk bar weinig mee op. Er is slechts vastgesteld dat er bij de 20 controles die tussen 22 januari  2020 en 28 april 2020 hebben plaatsgevonden van puinbreken op deze locatie geen sprake was. 


«   »