CDA maakt zich sterk voor de lokale horeca

TWENTERAND - De horecasector wordt zwaar getroffen door de coronacrisis, ook in de gemeente Twenterand. Het kabinet heeft in haar persconferentie afgelopen woensdag aangegeven dat vanaf 1 juni naar alle waarschijnlijkheid de terrassen weer open mogen en restaurants maximaal 30 bezoekers mogen ontvangen en met inachtneming van de geldende RIVM-regels zoals de 1,5 m afstand. Met deze verruiming krijgen horecabedrijven weer kansen op inkomsten.

Met het oog op de versoepeling van de maatregelen waarbij de horecagelegenheden hun deurenweer mogen openen, is het belangrijk dat horecagelegenheden een steun in de rug krijgen. Het belang hiervan is groot; Twenterand is een toeristische gemeente en de horeca is hierin een belangrijke schakel.

Wat betreft de steun in de rug zijn de horecaondernemers enorm geholpen om een aantal huidige regels te gaan versoepelen Immers: Door de 1,5m afstand die moet worden nageleefd, zullen huidige terrassen en restaurants flink minder gasten kunnen ontvangen. De fractie van CDA Twenterand heeft hierover de volgende vragen:

1. Is het college bereid om tijdelijk soepeler om te gaan met regels voor horecaondernemers, door bijvoorbeeld horecaondernemers vergunningsvrij en kosteloos – binnen de perken- haar terrassen te laten uitbreiden?

2. Indien het college bevestigend antwoord op vraag 1 dan is het van belang tijdig vóór 1 juni met de horecaondernemers hierover in gesprek te gaan. Is het college hiertoe bereid?

3. CDA Twenterand is voorstander om de door het kabinet aangekondigde datum van openstelling van 1 juni te verplaatsen, zodat horeca vóór ingang van het pinksterweekeinde (lees vrijdag 29 mei) onder de gestelde voorwaarden geopend kan worden. Deelt het college deze opvatting en – zo ja – ishet bereid om via de Veiligheidsregio Twente, de VNG dan wel op ander wijze daartoe een lobby te voeren?

4. Is de gemeente bereid om in de periode waarin coronamaatregelen van kracht zijn voor deze periode af te zien van precario of ‘terrasbelasting’, zodat de ondernemers minder lasten hebben?

5. Welke andere maatregelen zou het college concreet willen nemen en op welke termijn c.q. uitvoeren om de horecaondernemers te helpen, nadat de noodmaatregelen omtrent het coronavirus versoepeld of opgeheven zijn.


«   »