Gemeente stapt naar de rechter om betaling af te dwingen

VRIEZENVEEN - Nadat de bestuursrechter op procedurele gronden in een door de familie Keijzer aangespannen rechtszaak tegen de gemeente over het in rekening brengen van een bedrag van 61.773,17 euro aan opruimingskosten van sloopafval dat vervuild was met Pur, had afgewezen bleef het lange tijd stil. Er zijn echter wel gesprekken gevoerd en de gemeente heeft daarin onder andere aangegeven dat er in termijnen betaald kon worden, terwijl de familie Keijzer een voorstel heeft gedaan voor een betaling van 10.000 euro tegen finale kwijting. Partijen hebben elkaar kennelijk niet kunnen vinden, want het college heeft op 28 april het besluit genomen om een civiel rechterlijke procedure te starten om alsnog betaling af te dwingen. 

Dit besluit werd in de collegevergadering van 28 april genomen in afwezigheid, overigens zoals wordt aangegeven met kennisgeving, van gemeentesecretaris Henk ten Brinke. Direct na deze vergadering werd overigens de mail richting de fractievoorzitters verstuurd waarin zij voor de eerste keer op de hoogte werden gesteld van de ontwikkelingen rond de gemeentesecretaris en de actie van het college op 23 april 2020 ten Brinke te verzoeken per direct met zijn werkzaamheden te stoppen.

Het is geen geheim dat met name ook in de kwestie rond het Purhuis, de voormalige gemeentesecretaris een cruciale rol heeft vervuld en directe contacten heeft onderhouden met de familie Keijzer, met name bij het gestelde ultimatum om in het weekend het puin te verwijderen, omdat anders de gemeente dit zou gaan doen. Dit lijkt niet onbelangrijk in deze zaak te worden. Het ligt daarom ook voor de hand dat de inmiddels ex-gemeentesecretaris door de tegenpartij als getuige wordt opgeroepen en onder ede zal worden verhoord. 

Het is nog steeds wel een geheim, althans voor de media en andere geïnteresseerden wat de directe aanleiding is geweest voor het verzoek richting de gemeentesecretaris. Overigens is de term verzoek natuurlijk ingegeven door juristen en in lijn met de aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid van een opgestelde vaststellingsovereenkomst. Op vragen richting de gemeente of dit 'verzoek' te maken heeft met het besluit naar de rechter te stappen om invordering af te dwingen kwam geen reactie. Dus dat blijft gissen, maar het is in ieder geval wel toevallig dat het maandenlang naar buiten toe stil is geweest in deze zaak en juist nu deze stap naar de rechter wordt gemaakt.

Ook blijkt uit de besluitenlijst dat Dick Lammertink (zie foto) als loco-secretaris aanwezig was bij deze collegevergadering en dat hij totdat de procedure rond een opvolger voor Henk ten Brinke is afgerond zijn taken zal gaan overnemen. Die procedure wordt overigens pas opgestart nadat er een nieuwe burgemeester is benoemd. Dus voorlopig zal Lammertink deze taken blijven vervullen en ook is hij inmiddels aangesteld als de nieuwe directeur van het zonnepark Oosterweilanden. Wie weet wordt er wel een interne procedure opgestart en wordt Dick Lammertink tegen die tijd ook wel de nieuwe gemeente secretaris. Hij heeft kennis van de organisatie, heeft vanaf de eerste rij heel wat meegemaakt en het scheelt de gemeente in de kosten. Maar dat is mede aan de nieuwe burgemeester en die procedure zal binnenkort hopelijk ook wel weer worden opgestart.


«   »