Peiling onder inwoners en ondernemers over duurzame energie

TWENTERAND - Energie uit zon? Energie uit Wind? Op welke locatie? Of toch energie opwekken uit andere, duurzame energiebronnen? Voor die keuze staan de inwoners en ondernemers in Twenterand. Vanaf maandag 11 mei kunnen zij meepraten over de manier waarop de gemeente Twenterand toe wil werken naar een energieneutrale gemeente in 2050. “Nu meepraten en onze eigen keuzes maken, voorkomt dat we iets door het Rijk opgelegd krijgen wat we niet willen,” aldus wethouder Martha van Abbema.

Van Abbema vervolgt: “Met elkaar staan we voor een flinke opgave: in 2030 willen we de helft van alle energie die we in Twenterand gebruiken, duurzaam opwekken. In 2050 moet alle energie duurzaam zijn. Dat is onze ambitie en dat willen we samen met inwoners en ondernemers doen.”

Haar collega Bart-Jan Harnsen vult aan: “Een keuze voor duurzame energie is vooral een keuze door inwoners en ondernemers van onze gemeente. Want samen gaan we dit ook uitvoeren. Daarom vinden we het zo belangrijk hen al vanaf het begin te betrekken.” De uitkomsten van de peiling wordt verwerkt in de bijdrage van de gemeente Twenterand aan de Regionale Energie Strategie (RES) Twente.

RES Twente

De opwekking van duurzame energie en de besparing van energie is een belangrijke ambitie in het coalitieakkoord van de gemeente Twenterand. Daarnaast moet de gemeente een bijdrage leveren aan de Regionale Energie Strategie (RES) Twente. Dit is een regionaal verband bestaande uit veertien  gemeenten, provincie Overijssel en Waterschap Vechtstromen. De te leveren bijdrage is niet geheel vrijblijvend. Het uiteindelijke doel is om de mogelijkheden die er op het gebied van duurzame energie in Twenterand liggen, vast te leggen in het zogenoemde document ‘Concept RES Twente’.

Praat mee!

De peiling is te vinden op www.twenterand.ikpraatmee.nl en staat open tot en met 7 juni. Meer informatie is te vinden op www.twenterand.nl/res.


«   »