PVV (weer) niet tevreden over beantwoording college

TWENTERAND - Voor de tweede keer in korte tijd heeft Erik Veltmeijer, fractievoorzitter van de PVV Twenterand, over een onderwerp aanvullende schriftelijke vragen gesteld. Kennelijk waren de antwoorden op de eerste serie vragen onvoldoende duidelijk of riep de beantwoording nieuwe vragen op. Enkele weken geleden was dit ook al het geval rond de vernielingen en de overlast bij het station in Vroomshoop en nu gaat het over de uitbreiding van bedrijventerrein Garstelanden en specifiek over de gevolgen hiervan voor autodemontagebedrijf Niks in Westerhaar-Vriezenveensewijk.

In plaats van de telefoon te pakken en rechtstreeks contact op te nemen met de betreffende afdeling binnen het gemeentehuis, kunnen partijen er voor kiezen schriftelijke vragen te stellen. Om meerdere redenen wordt hier regelmatig voor gekozen, hoewel het risico dat er misverstanden en onduidelijkheden ontstaan, zowel aan de kant van de vragensteller als aan de kant van de beantwoorder natuurlijk significant groter zijn. Een van de belangrijkste redenen om als partij te kiezen voor het instrument schriftelijke vragen is dat deze vragen door de gemeente ook kenbaar worden gemaakt richting de media. Bij een telefoongesprek is dat uiteraard niet het geval of de partij moet hierover zelf een persbericht versturen, maar dan is het stellen van schriftelijke vragen qua publiciteit beslist effectiever. Maar qua duidelijkheid met betrekking tot de vragen en antwoorden kennelijk dus niet altijd. De PVV verwoordt deze tweede ronde vragen als volgt:

Naar aanleiding van onze schriftelijke vragen op 9 maart jongstleden en uw beantwoording op 8 april 2020, heeft de PVV-fractie in Twenterand nog een aantal vragen, die meer verduidelijking moeten opleveren. Ook kregen wij duidelijke signalen uit Westerhaar-Vriezenveensewijk van ondernemers dat ze zich niet serieus genomen voelen door het college. Hier hebben we ook een aantal vragen over.

Hieronder de nieuwe en aanvullende vragen van de PVV Twenterand:

Schriftelijke vragen inzake autodemontagebedrijf Niks BV Deel 2

«   »