Wel of geen verplaatsing van winkels Linderflier?

VROOMSHOOP - Het mag geen verrassing zijn dat GemeenteBelangen Twenterand sinds het begin (2007) van het centrumvisiedossier Vroomshoop als enige raadsfractie geen fan was van het gedwongen verplaatsen van winkels op het discounterplein aan de Linderlier naar de Julianastraat in Vroomshoop (vm Kennedyschool en omgeving), zonder overleg en breed draagvlak bij belanghebbende winkeliers.

Dat is de openingszin van de inleiding die behoort bij de gestelde vragen van Gemeentebelangen Twenterand over het wel of niet verplaatsen van dit winkelcentrum. Kennelijk is de schrijver van deze zin wel wat kort van memorie of loopt nog niet zo lang mee, want volgens een ex-fractievoorzitter van een partij die ook toen vertegenwoordigd was in de gemeenteraad, was GBT zeker niet de enige partij die tussen 2010 en 2018 een verplaatsing van dit bedrijventerrein niet zag zitten, zolang daar geen draagvlak voor was onder de zittende ondernemers.  Maar dit geheel ter zijde, de inleiding gaat als volgt verder:

In het kader van de laatste fase van Centrumontwikkeling Vroomshoop doet investeringsmaatschappij HMO onderzoek, die overigens al enige tijd op zich laat wachten. Een teken aan de wand?  Hierbij behoort verplaatsing nog steeds tot de mogelijkheden. Vanuit de ambtelijke organisatie wil men kennelijk vast houden aan de plannen voor de verplaatsing en ook dit zittende college, heeft niet aangegeven hier geen trek in te hebben. 

Gisteren ontvingen wij een brandbrief van Retail  Platform Overijssel (RPO). Er is door stroomversneller coronavirus een nieuwe werkelijkheid ontstaan. De boodschap van RPO en onder meer MKB was daarbij even kraakhelder als alarmerend: een kwart van alle retailondernemers in Overijssel gaat het komende jaar failliet. Een plattelandsgemeente als Twenterand gaat zoiets zeker voelen. Met name in de (winkel)centra. En wat we daarmee willen is vermeld in de Detailhandelsstructuurvisie.

De gevolgen van de huidige crisis gaat zorgen voor een veranderend beeld: lege panden en daarmee lege winkelstraten. Het gevolg is dat straten en panden verpauperen en er een onaantrekkelijk winkelgebied overblijft ten nadele van de leefbaarheid in de kernen, zo is de inschatting.

GBT wil deze nadelige gevolgen op korte en lange termijn beperkt houden. Elke cent en aandacht kan beter worden besteed aan koesteren wat we hebben en dit op te waarderen in plaats van nieuwe plannen die ontegenzeggelijk veel geld gaan kosten. Dit opwaarderen geldt bijvoorbeeld niet alleen voor discounterplein Linderflier, maar ook voor het Julianaplein in Vroomshoop.

Als gevolg hiervan zal eveneens een initiatief gestart moeten worden welke functie de voormalige Kennedyschool en omgeving wél kan krijgen. De stem van de inwoners - vooral omwonenden - en ondernemers moet hierbij vroegtijdig betrokken worden.

Eveneens zullen de (winkel)centra in Vriezenveen, Westerhaar en Den Ham opnieuw onder de loep genomen moeten worden vanwege de nieuwe werkelijkheid. Om dit in kaart te brengen ligt er geld op de plank. Laten we niet veel onnodige tijd verliezen.

De ambtelijke organisatie is vanaf het begin voor een verplaatsing van deze winkels geweest en ook in de stukken over de centrumvisie van Vroomshoop bleef dit steeds maar weer naar voren komen. De ondernemers, toch niet onbelangrijk in deze kwestie die zich dus al jaren voortsleept, waren echter tot voor kort en voor het overgrote deel tegen deze verplaatsing. De argumenten waren de goede bereikbaarheid, parkeerruimte en de aantrekkelijke huurprijzen. Het lijkt er op dat ook het huidige college opteert voor een verplaatsing, maar zo ver lijkt de GBT fractie nog niet. Dat kan politiek nog best interessant worden, of de ondernemers moeten inmiddels van gedachten veranderd zijn, want dan gaat de verplaatsing gewoon door. Maar de kans dat de GBT fractie de confrontatie aangaat met het college en dus de drie eigen wethouders, ligt veel meer voor de hand.

Hieronder de gestelde vragen van Gemeentebelangen Twenterand en een factsheet over het bedrijventerrein Linderflier. Overigens spreekt GBT hier over het Koopstromenonderzoek 2020, dat moet echter 2019 zijn, maar dat zal wel een typefoutje zijn.


«   »