Open deuren bij de vragen maar nog niet bij deze voorzieningen

TWENTERAND - De Coronacrisis heeft gevolgen voor veel maatschappelijke instellingen in de gemeente. Sportverenigingen, Het Punt en de Klaampe , worden getroffen in de exploitatie. Geen inkomsten als gevolg van de opgelegde maatregelen, kan gevolgen hebben voor de financiële positie van deze voorzieningen. De huur van de accommodaties moeten daarnaast wel gewoon betaald worden. De landelijke overheid voorziet in ondersteuning van particuliere voorzieningen als horeca en aanverwante zaken.

De provincie ondersteunt ook bepaalde sectoren wanneer het gaat om de exploitatie van voorzieningen. De gemeente heeft Het Punt en de Klaampe, welke door besturen en vrijwilligers worden beheerd en geëxploiteerd.

De sportverenigingen hebben het zelfde probleem, exploitatie van de kantine en andere zaken worden beheerd en geëxploiteerd door vrijwilligers. Deze voorzieningen kunnen op dit moment geen gebruik maken van wat voor ondersteuning dan ook, zowel landelijk als provinciaal is dit niet geregeld.

Van deze inleiding van het CDA Twenterand zal niemand steil achterover vallen van verbazing, je zou zelfs kunnen spreken van een open deur of open deuren. Maar dat zie je meer bij het stellen van schriftelijke vragen van partijen richting het college. Meestal leidt dit echter ook tot standaard antwoorden, waarmee de vragensteller, in dit geval het CDA, niet heel veel mee kan.


Vraag 1. Het Punt en de Klaampe, en sportvoorzieningen zijn van grote waarde voor de samenleving en de leefbaarheid. Wanneer deze voorzieningen in gevaar komen door de huidige crisis, wat voor mogelijkheden ziet de gemeente dan, welk beleid heeft de gemeente dan?

Antwoord: We zitten momenteel volop in het proces om de gevolgen van de Cornacrisis te duiden. Zoals bekend wordt uw raad bij raadsbrief eind mei geïnformeerd. Op dit onderdeel, dat immers onvoorzienbaar was, is geen beleid geformuleerd.

Vraag 2. Voor pachters van cultuurhuizen en sportvoorzieningen zijn landelijke en provinciale regelingen gemaakt voor ondersteuning. Toch zijn er juridische vormen ingericht van pachtcontracten, die maken dat de regeling niet geldt voor deze
doelgroep. Op welke manier kan het college deze pachters begeleiden en ondersteunen mocht dit nodig zijn?

Antwoord: Voor zover wij weten hebben er zich nog geen verenigingen/organisaties gemeld die buiten de landelijke/provinciale regelingen vallen.


«   »