Verkoop bedrijventerrein Oosterweilanden verloopt gestaag

TWENTERAND - Er is veel belangstelling voor bedrijventerrein Oosterweilanden in Vriezenveen, gemeente Twenterand. De gemeente Twenterand heeft met diverse ondernemers overeenstemming bereikt over verkoop van kavels op dit duurzame bedrijventerrein. Vandaag ondertekende wethouder Roel Koster de eerste overeenkomsten met drie bedrijven, te weten Companjen Bedrijfswagens B.V., Ballast en Slagman B.V. en Jan Harbers Vastgoed B.V en Joosten, Hijsen in het Oosten. Dit zijn de eerste ondernemers die zich definitief gaan vestigen op het bedrijventerrein.

Wethouder Roel Koster is blij met de grote belangstelling: “Het is geweldig dat deze drie bedrijven kiezen voor deze mooie locatie. Een vliegende start voor het bedrijventerrein Oosterweilanden.”

Bredero, zei het een heel tijdje geleden al eens: 'het kan verkeren.' Een paar maanden geleden deed dezelfde wethouder nog zijn beklag richting de provincie over de prijsstelling van de gemeente Almelo voor hun bedrijfsgronden. De gehanteerde lage prijzen door Almelo zou de verkoop van de gronden op bedrijventerrein Oosterweilanden namelijk belemmeren. Dat lijkt al met al toch wat voorbarig te zijn geweest, als we dit persbericht lezen. Ja, 't kan dus nog steeds verkeren.

Companjen Bedrijfswagens B.V. is een bedrijf dat gespecialiseerd is in het kopen en verkopen van voornamelijk veewagens, -trailers en -aanhangers. Momenteel zit het bedrijf nog in Almelo, maar ze gaan verhuizen naar Vriezenveen. De kavel waar het om gaat is totaal 11.979 m2 groot. Het grootste deel van de kavel, 1 hectare, wordt gekocht en het restant wordt verworven door middel van een zogenaamde huurkoopovereenkomst. De gemeenteraad heeft in het verleden toestemming gegeven gronden aan te bieden onder erfpacht en kennelijk is dit nu ook mogelijk onder de voorwaarden van huurkoop. Bij huurkoop gaat het eigendom van de geleverde zaak van rechtswege pas op de koper over op het moment dat de koper de gehele koopprijs heeft betaald. De geleverde zaak kan alleen door de verkoper van de koper worden teruggevorderd indien de koper niet tijdig zijn betalingsverplichtingen nakomt en de koper geen gehoor heeft gegeven aan een ingebrekestelling waarin de koper een redelijke termijn wordt geboden om alsnog na te komen.

Overigens heeft eigenaar Companjen ook plannen om op een perceel aan de Verzetstraat, waar ooit rijschool Rohof was gevestigd, een tiental woningen te bouwen. Dat plan ligt er al dik een  jaar en zou planologisch wat ingewikkeld liggen, maar er zijn nu gesprekken gaande met de wethouders Koster van Ruimtelijke Ordening en Harmsen van Wonen om tot een 'inpassingsplan' te komen. Of hier een relatie ligt met de verhuizing van Almelo naar Vriezenveen is niet bekend, maar het ligt wel voor de hand. Overigens is nog niet duidelijk wat er met de bestaande woning op het terrein aan de Verzetstraat gaat gebeuren.

Joosten, Hijsen in het Oosten was al gevestigd in Vriezenveen maar het bedrijf heeft de laatste jaren een flinke groei doorgemaakt en was op zoek naar een nieuw ruimer onderkomen. De bedoeling is dat het bedrijf al in december aanstaande gaat verhuizen naar de nieuwe locatie. Joosten, Hijsen in het Oosten is ruim 25 jaar actief in de hijs- en heftechniek.

De derde koper die vandaag tekende is het bedrijf Ballast en Slagman B.V. en Jan Harbers Vastgoed B.V. uit Rijssen. Dit bedrijf heeft zich gespecialiseerd in de ontwikkeling van moderne duurzame bedrijfsverzamelgebouwen. Mede door de kleinschaligheid en de herkenbaarheid van de in Vriezenveen ontwikkelde bedrijfsunits, is de vraag hiernaar groot.

Het bedrijventerrein Oosterweilanden is een nieuw bedrijventerrein met een hoge duurzaamheidsambitie. Door de uitstekende ligging nabij de N36 en A35 en het prettige ondernemersklimaat is er veel belangstelling. Het terrein is ongeveer 11 hectare in omvang. De verkoop van bedrijventerrein Oosterweilanden gebeurt in fases. Fase 1 gaat over ongeveer 6 hectare en daarvan is het grootste deel inmiddels verkocht en/of zijn er opties verstrekt.

Belangstelling?

Ondernemers die belangstelling hebben om zich te vestigen op het bedrijventerrein Oosterweilanden kunnen contact opnemen met Irene Rozendaal, bedrijfsadviseur via ondernemen@twenterand.nl of 06 – 406 81 584. Meer informatie is te vinden op www.twenterand.nl/oosterweilanden.


«   »