Geanimeerd gesprek in Politieke stem op Delta FM

TWENTERAND - In het politieke praatprogramma waren in de uitzending van 30 april de wethouders Paters en Harmsen de gasten. Ook de politiek heeft te maken met de Coronacrisis en de echt grote politieke onderwerpen staan nog niet op de agenda. Het gesprek verliep, ondanks de crisis en het ontbreken van deze onderwerpen, echter vlot en geanimeerd. De beide wethouders gaven waar mogelijk ook antwoord op de vragen en dat komt het gesprek en dus het programma alleen maar ten goede.

Hoewel met name op de vraag waarom er in het ene geval na een uitspraak van de Raad van State wel wordt gehandhaafd en in het andere geval niet, geen antwoord kwam. Die vraag moest gesteld worden aan de portefeuillehouder en dat is de burgemeester. Mark Paters gaf aan dat ondanks de financiële gevolgen, ook voor de gemeente, van deze crisis het nieuwe overdekte zwembad er gaat komen en dat het voorstel hiervoor in juni richting de raad zal komen zodat de raad er in juli 2020 een besluit over kan nemen.

De vier mogelijkheden die door de gespreksleider werden geopperd om in te zetten als de gemeente de begroting naar beneden moet bijstellen ten gevolge van de crisis, werden alle vier door de beide wethouders als niet realistisch of niet wenselijk gekenmerkt. Uiteindelijk kwam naar voren dat, als dit dan echt noodzakelijk zou zijn, er een combinatie gezocht zou worden uit diverse mogelijkheden. Bij dit onderwerp wilde geen van de twee wethouders de vingers kennelijk branden, ook greep men terug op het verkiezingsprogramma van GBT. 

Natuurlijk kwam ook het nieuws aan de orde dat het college de gemeentesecretaris had verzocht zijn werkzaamheden neer te leggen, maar zoals verwacht werd er geen aanvullende informatie over deze zaak naar buiten gebracht. Presentator Walraven, drong ook niet echt aan op aanvullende informatie, want het was vooraf duidelijk dat het zou blijven bij een eerder naar buiten gebachte en door juristen ingegeven reactie. Walraven gaf aan dat gezien de reactie van het college en de reactie van de gemeentesecretaris het bijna niet anders kan dan dat er sprake is van een vaststellingsovereenkomst. Maar wat er in deze overeenkomst is vastgesteld bleef voor dit moment dus ongewis. Dat komt overigens op enig moment wel naar buiten, bijvoorbeeld tijdens de bestuursrapportage over de begroting 2020 ergens in september van dit jaar, maar voor nu heeft het college gekozen hiermee nog niet naar buiten te komen. Het bedrag dat er mee gemoeid is zal niet veranderen, maar de hectiek over dit besluit zal dan zeker wel wat afgenomen zijn. 

Maar daarmee werd het onderwerp niet afgesloten, want Mark Paters gaf aan, en dat deed hij in niet mis te verstane bewoordingen, dat hij ernstig teleurgesteld is, er zelfs ziek van is en er bovendien boos en teleurgesteld over is dat de interne en verborgen video van de gemeentesecretaris, specifiek bedoeld om afscheid te nemen van 'zijn' ambtenaren, gelekt is richting de pers. Volgens Paters zijn hier fatsoensnormen overschreden en moet degene die dit op zijn of haar geweten heeft, bij zichzelf ernstig te rade gaan. 

Bart-Jan Harmsen gaf tevens aan dat de media hierin ook een taak hebben en hadden moeten beseffen dat dit soort persoonlijke ontboezemingen, ondanks dat deze je worden toegespeeld, niet naar buiten moeten komen. Wat is de toegevoegde nieuwswaarde hiervan en hoe zit het met de privacy van de voormalige directeur vroeg Harmsen zich af.

Het college zal vanuit haar zorgplicht contact blijven houden met de provincie over de schrijnende situatie met betrekking tot ruim 320 huizen langs het kanaal Almelo de Haandrik. Oorspronkelijk lag het in de bedoeling dat het onderzoeksrapport naar de oorzaak of oorzaken van de verzakkingen op 30 maart 2020 naar buiten zou komen en dat er een week later al in de provincie over zou worden gedebatteerd. Er heerst nu echter al een maand volledige stilte rond dit onderwerp en de gedupeerden blijven zitten in grote onzekerheid en dat zitten is in een aantal gevallen niet eens meer in hun eigen huis. Het college zal doen wat het kan om verdere en onnodige vertraging te voorkomen, zo werd aangegeven.

De tijd vloog voorbij en er was zelfs geen tijd voor een muzikale onderbreking. De rode draad in het gesprek was natuurlijk en terecht het virus. Om erger te voorkomen moeten we het zeker nog een tijdje volhouden en dat moeten we echt samen doen, daarover was iedereen aan tafel het eens.

In de loop van vrijdag 1 mei kunt u de volledige uitzending van Politieke stem op Delta FM van 30 april terug kijken via het YouTube kanaal van de Delta Media Groep.