Gemeente beantwoordt vragen over vertrek directeur

TWENTERAND - Dat het vertrek van de gemeentesecretaris vragen oproept, is niet verrassend en dat deze gesteld zijn door deze nieuwssite is dat ook niet. De Twenterander heeft in totaal acht vragen aan de gemeente gesteld en deze zijn ook allemaal door een woordvoerder van de gemeente beantwoord. De eerste vijf vragen hadden betrekking op het waarom, of er sprake is van een vaststellingsovereenkomst en welk bedrag daar dan mee gemoeid is, of dit bedrag gespreid wordt uitbetaald of in één keer en of deze overeenkomst doorloopt tot aan de pensioengerechtigde leeftijd van de gemeentesecretaris? Op zich vrij normale vragen gezien het plotselinge vertrek van deze hoogste ambtenaar binnen de gemeente Twenterand.

Er werd slechts één antwoord gegeven op deze eerste vijf vragen en dat was de inmiddels bekende verklaring van de gemeente die kennelijk in overleg met de juristen is opgesteld: 'In overleg is vastgesteld dat voor de toekomst van Twenterand een nieuwe samenwerking tussen college en ambtelijke organisatie wenselijk is en dat het college aan de gemeentesecretaris heeft verzocht zijn werkzaamheden neer te leggen en al die tijd beschikbaar te zijn voor werk.'

De vraag of met de procedure voor een nieuwe gemeentesecretaris wordt gewacht totdat er een nieuwe burgemeester is benoemd, werd overigens met 'Ja' beantwoord. Ook werd bevestigend gereageerd op de vraag of de nieuwe gemeentesecretaris ook de nieuwe directeur wordt van het Zonnepark Oosterweilanden. Op de laatste vraag, wanneer de jaarcijfers van deze BV over het jaar 2019 openbaar worden gemaakt, is aangegeven dat hierover nog niets bekend is.

De vragen zijn daarmee dus alle acht beantwoord, maar heel veel verder kom je daar natuurlijk niet mee. Het ziet er naar uit dat de concrete antwoorden op de meeste vragen pas naar buiten komen, tijdens de behandeling door de gemeenteraad van de bestuursrapportage over de programmabegroting 2020 die eind september begin oktober in de gemeenteraad aan de orde komt. Dat er namelijk sprake is van een overeenkomst waar geld mee gemoeid is lijkt vrijwel zeker, mede gezien het feit dat Ten Brinke een afscheidsvideo heeft opgenomen, waarin hij zich nadrukkelijk niet verzet tegen dit collegebesluit.

Deze video is door de gemeente als ‘verborgen content’ online gezet op het eigen YouTube kanaal en is volgens een woordvoerder van de gemeente uitsluitend bedoeld voor de ex-collega’s van Ten Brinke. Ferry de Goeijen kan echter moeilijk als ex-collega van Ten Brinke worden bestempeld. De journalist van Tubantia plaatste op de site van Tubantia echter wel een groot aantal citaten uit deze video en kon zelfs verslag doen van de gemoedstoestand van de voormalig directeur. Een goede journalist kan natuurlijk niet zonder de juiste bronnen, dat blijkt hier opnieuw, maar dit was natuurlijk niet de bedoeling van de gemeente.


«   »