Beantwoording schriftelijke vragen CDA en PVV

TWENTERAND - Het college heeft de gestelde vragen van het CDA en de PVV beantwoord. Het CDA stelde slechts één vraag: 'Worden gezinnen, die verblijven volgens de beantwoording op 11 december j.l. gezien als gezinnen die permanent mogen wonen op een vakantiepark in deze tijd en met deze noodverordening van kracht?'

Het antwoord van het college was duidelijk: 'Dergelijke gezinnen worden in deze context gezien als permanente bewoners en hoeven het vakantiepark dus niet te verlaten op grond van de noodverordening.'

De PVV had voor de tweede keer vragen gesteld over vernielingen en overlast rond het station in Vroomshoop. Het college moest toegeven dat er inderdaag begin december 2019 een melding is binnen gekomen over vernielingen van fietsen. In de eerdere beantwoording werd nog aangegeven dat hiervan niets bekend zou zijn. Hieronder leest u de beantwoording en de gestelde vragen. Duidelijk is wederom dat er voor zowel het college als de NS geen aanleiding is om extra maatregelen rond deze locatie te gaan nemen.


«   »